Från bidragsberoende till självförsörjande. Tio nystartade företag, hundratals anställningar, och framförallt: människor som upplever sig ha fått ett större människovärde och ett bättre liv. Det är några av de effekter som samverkansprojektet Partnerskap Dialog & Samverkan fått.

Projektet Partnerskap Dialog & Samverkan har sträckt sig över tre år, och avslutas nu i vinter efter stora framgångar med sitt syfte: att främja hållbar utveckling för Lundbyborna.

– Det här projektet har påverkat människor på två olika sätt, säger Sussanne Johansson, projektets koordinator, och fortsätter.

Ett av Västsveriges största projekt
– Det ena är på individnivå, att deltagarna har fått en bättre livssituation genom ökade möjligheter till egen försörjning. Det andra är på strukturell nivå – sånt som man inte tänker på så mycket men som verkligen förbättrar livskvaliteten för människor här i Lundby, som utökade kultur- och fritidsaktiviteter eller förbättrade utemiljöer.

Projektet är ett av de största i Västsverige på senare år, och har fått finansiering av EU genom Europeiska Socialfonden. Det har varit ett samarbete mellan en rad olika offentliga och privata aktörer, bland annat SDF Lundby, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Delta, bostadsbolag och företagarföreningar.

– Vi ville använda våra gemensamma resurser för att skapa ett mer attraktivt Lundby, och för att stötta arbetslösa att komma i arbete, säger Füsun Uzuner, tidigare enhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Lundby och en av initiativtagarna till projektet.

Affärsrådgivning och lång praktik
– Varje människa kan göra rätt för sig, bara man tar hänsyn till deras förutsättningar, tillägger hon.

3530.jpg
Och i det här projektet har man – med hjälp av allt från affärsrådgivning till långa praktikperioder – kunnat överbrygga en rad problem, från trasslig bakgrund till social ängslan till låga svenskkunskaper.

Christer Samuelsson, stadsdelsdirektör i Lundby, menar att projektet är ett exempel på hur man kan jobba med ”innanförskapets murar”, och på vad man som arbetsgivare i näringsliv och offentlig sektor behöver göra för att sänka trösklarna.

– Man pratar mycket om ”utanförskap” annars. Och jag vet inte om det är så fruktbart egentligen – det skapar ju mest medlidande, säger Christer Samuelsson.

”Jag har aldrig sett nåt liknande”
Partnerskap Dialog & Samverkan har i sin tur bestått av fem delprojekt: Varumärke & Kommunikativ plattform, Kultur & Fritid, Socialt hållbara miljöer, Jobbcentralen samt Inkubator med affärsrådgivare. Huvudmålen har varit att ¬hjälpa arbetslösa att bli självförsörjande genom arbete och entreprenörskap, att göra Lundby till en mer attraktiv stadsdel, och att skapa goda samarbeten mellan olika aktörer.

Av projektets 663 deltagare har 39 procent gått från arbetslöshet till anställning, studier eller eget företagande, och därutöver har ytterligare 25 procent fått hjälp med rehabiliterande åtgärder eller inom Arbetsförmedlingen. Endast 21 procent av deltagarna har efteråt återgått till den försörjningsstatus de hade före projektet.

– Vanligtvis i arbetsmarknadsprojekt är det runt 20 procent som kan lämna försörjningsstödet. I det här projektet har 50 procent gått från försörjningsstöd till annan försörjning. Jag har aldrig sett något liknande, säger Christer Samuelsson.

I Partnerskap Dialog & Samverkan har en affärsrådgivare kunnat hjälpa deltagarna med saker som att upprätta affärsplaner, skaffa företagskonto eller skriva offerter. Totalt har tio nya företag startats – allt från sömnads- och målarfirmor till hunddagis.

70 företag har varit delaktiga
Flera av deltagarna beskriver projektet i lyriska termer: ”en chans”, ”högsta vinsten”, ”kunde knappt tro att det var sant” är uttryck som återkommer.

Under projektets tre år har man haft regelbundna frukostmöten för att löpande diskutera erfarenheterna. Totalt runt har 70 företag varit inblandade, och just eftersom man arbetat mycket med samverkan finns det hopp om att effekterna ska kunna leva kvar även efter projektets slut.

Partners i projektet har varit Samordningsförbundet Delta, Mötesplats Backaplan, Bostadsbolaget, Familjebostäder, FCH (Fastighetsägare Centrala Hisingen), Arbetsförmedlingen, SDF Lundby, Norra Älvstrandens Företagarförening och ESF (Europeiska Socialfonden). Projektet avslutas 31 december 2014.