Informationsutskick till skolor och sjukvård. Det är snart sommarlov, och då ökar risken att barn och unga som lever i en hederskontext far illa. Därför gör Göteborgs Stad, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen en gemensam mobilisering för att höja uppmärksamheten hos medarbetarna.

En sammanställning som Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, gjorde i höstas visar att nio barn och unga fördes ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort, könsstympas eller i uppfostringssyfte under ett år.

En påminnelse om att göra orosanmälan

Risken ökar i samband med de längre loven. Därför gör Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västragötalandsregionen insatser för att höja uppmärksamheten hos sina medarbetare när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

– Göteborgs Stad har gjort ett informationsutskick till alla skolförvaltningar, även till fristående skolor och förskolor. I utskicket förklaras riskerna, och det finns kontaktuppgifter till polis och en påminnelse om att göra orosanmälan till socialtjänst om man tror att ett barn är i riskzonen, säger Katarina Idegård.

Samverkan på Landvetter flygplats

Hälso- och sjukvården skickar också ut information inför sommarlovet. Mottagare är medarbetare på barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, vårdcentraler och rehabmottagningar.

– Det känns som en bra och bred spridning. Länsstyrelsen gör utskick till alla andra 48 kommuner i länet.

Om ett bortförande av ett barn i en hederskontext inte har kunnat förhindras i ett tidigt skede finns en samverkan kopplad till Landvetter flygplats. Här finns till exempel information uppsatt om risken för tvångsäktenskap.

– Vi är en grupp aktörer – bland annat Swedavia och Gränspolisen – med korta kontaktvägar som känner till varandras ansvarsområden och vi pratar ihop oss om det är något fall. Vi har regelbundna möten då vi träffas och diskuterar ämnet.

Finns ett mörkertal

Katarina Idegård påpekar att det är svårt att upptäcka fallen där ett bortförande sker för till exempel ett tvångsäktenskap.

– Resan sker ofta under förevändning att familjen ska hälsa på släktingar.

För den individ som är utsatt för hedersförtryck och vill söka hjälp finns Göteborgs Stads Resursteam heder. Efter stadens omorganisation finns fyra stycken.

– De finns både för stadens anställda, som har frågor och funderingar, och för utsatta. Man kan pratat med dem och få stöd i kontakt med polis och socialtjänst. Det är en bra ingång för hjälp. Man kan dessutom vara anonym om man vill, säger Katarina Idegård.

Risk för isolering

Hon lyfter också upp problematiken med barn och unga i en hederskontext som riskerar isolering under sommarlovet och inte får träffa kompisar eller vara med på aktiviteter. I och med pandemin har risken ökat.

– Här gäller det för skola och förskola att vara uppmärksam på vilken kontext dessa barn lever i. Är de begränsade och blir alltid upphämtade efter skolan av en manlig släkting, till exempel. Här handlar det mycket om att ställa frågor till barnen och vara lyhörd på tecken att barnet inte mår bra.