Purple flag-certifiering inleder arbetet. I centrala Göteborg pågår ett arbete med att skapa bättre och tryggare kvällsupplevelser enligt samverkansmodellen Purple Flag. Tre områden är certifierade sedan 2018, Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen. Under torsdagen certifierades det fjärde området: Västra Nordstan. Där bor många och under nästa år är planen att bland annat starta grannsamverkan.

Emma Löwendahl och Sofie Lindström. Foto: Elin Asplind

Purple flag är en arbetsmodell som organisationen Svenska stadskärnor står bakom.

– Vi arbetar för en bättre och tryggare kvällsupplevelser och har fokus på vad som händer i området mellan 17 och 06, berättar Sofie Lindström, processledare för Purple flag Göteborg.

Det är en samverkansmodell och 14 aktörer är anslutna till Purple flag i Göteborg: Fyra förvaltningar från Göteborgs Stad, centrumorganisationer och fastighetsägare. De arbetar med fem områden: Säkerhet, tillgänglighet, utbud, själva platsen och en gemensam policy.

– Samverkan är bred, det är något som underlättar och är viktigt för arbetet i de olika områdena och ger förutsättningar för en samverkan på längre sikt, säger Emma Löwendahl, utvecklingsledare trygghetsskapande arbete, stadsdelsförvaltningen Centrum.

– Ja, alla har sina perspektiv och vi ser hur man hela tiden kan hitta nya kopplingar på det sättet, vi hittar nya samarbeten och kompletterar varandra, säger Sofie Lindström.

Planer för nästa år

Under torsdagen var Svenska stadskärnor i Göteborg för att certifiera Västra Nordstan och certifiera de andra tre områdena på nytt, det görs vartannat år. Samtidigt gick man igenom vad som gjorts i samtliga områden sedan starten och vad som är på gång nästa år.

– Planen är att få tydligare och uppdaterade nulägesbilder. I dag har vi mycket statistik från polisen, men allt anmäls inte dit. Vi har problem med offentlig urinering och skadegörelse, speciellt i Västra Nordstan där vi har många boende. Vi vill gärna kunna hämta in den informationen. Vi ska även arbeta med fokusgrupper. Det är unga tjejer som ska ut i samtliga områden för att sedan berätta om sina upplevelser.

Kvällsaktiviteter i Nordstan

Purple flag arbetar med Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen sedan 2018. Sedan 2019 pågår arbete även i Västra Nordstan. Det ser olika ut i de olika områdena och därför varierar också frågorna som tas upp. I Nordstan är det stort fokus på säkerhet och trygghet, som det redan finns en väl fungerande organisation kring, och en annan viktig fråga där är utbud.

– I Purple flag vill vi ha ett utbud på kvällstid som lockar och attraherar. Under nästa år kommer vi att fokusera på kvällsaktiviteter inne i Nordstan, främst med fokus på kultur.

Harry Hjörnes plats

I området Fredstan har Brunnsparken genomgått en stor förvandling för att skapa trygghet. Nästa år är Harry Hjörnes plats det centrala, med Lilla Torg i Malmö som inspiration, och ett större belysningsprojekt som Vasakronan tagit initiativ till. Lilla Bommen består främst av kontor och där vill Purple flag arbeta mer med platsen för att ordna kvällsaktiviteter, även om det är svårt under rådande covid-19-pandemi.

– Vi har en fantastiskt fin baksida av Göteborgsoperan, där hade det varit kul att ha aktiviteter. Vi vill också utveckla småbåtshamnen och göra den mer attraktiv.

Starta grannsamverkan

I Västra Nordstan bor det många och de är viktiga att få med i arbetet. Där är till exempel Hyresgästföreningen med som en aktör.

– Vi arbetar också med att få i gång en grannsamverkan i området.

Purple flag i Göteborg finansieras av Göteborgs Stad och flera fastighetsägare under 2019-2021. Arbetet med Purple flag i Göteborg startade 2017.