Nytt arbetssätt på väg. Hallå där Ove Lundgren, utvecklingsledare på Kunskapskällar’n, Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelmissbruk.

Läs också: Ledande narkotikaforskare möts på stor konferens i Göteborg [2018-05-08]

Du har jobbat med missbruksfrågor i snart 40 år och är delaktig i arrangemanget av narkotikakonferensen 14–15 maj. Hur jobbar Göteborgs Stad mot narkotikamissbruk?
– Det jobbas på många olika nivåer. Vi har till exempel en väl utbyggd narkomanvård för de som redan fastnat i ett missbruk. Sedan gör vi mycket förebyggande insatser. Jag har kollegor som jobbar specifikt mot skolor med utbildning av lärare och annan skolpersonal för att de ska bli bättre på att tidigt upptäcka missbruk och vad de ska göra om det väl dyker upp.

Hur ser läget ut när det gäller narkotikamissbruk i Göteborg i dag?
– Skolungdomars – niondeklassare och de i tvåan på gymnasiet – drogvanor undersöks var tredje år. Användandet ligger på en stabil nivå. I ett internationellt perspektiv klarar vi oss bra när det gäller det experimentella bruket. När det handlar om sådana som fastnat i ett missbruk ser det inte lika bra ut. Sverige ligger dessutom näst högst i Europa när det gäller dödsfall på grund av narkotikaanvändning.

Vad beror det på?
– Mycket beror på opioder som heroin och metadon, men även starka smärtstillande mediciner, som det sannolikt varit en överförskrivning av. Vi har dessutom en insmuggling som ökat kraftigt. De senaste femton åren har dödsfallen nästan tredubblats. Från 250–300 dödsfall per år till 900 stycken.

Har ni fått några nya utmaningar de senaste åren?
– Det är nog den mer liberala synen på cannabisbruk. Det är 10 procent av de som går i nian som har provat narkotika – i de allra flesta fall handlar det om cannabis – och det är illa nog. 90 procent av de som provar slutar ganska snart och av egen kraft, men 10 procent fastnar i ett beroende.

Vad ligger fokus på i narkotikavården just nu?
– Vi har påbörjat planeringen med att jobba med ett ”recovery-orienterat förhållningssätt”. Göteborg kommer att utveckla denna modell tillsammans med universitetet i Sheffield och Gent. Den går kortfattat ut på att man ska undvika glappen som kan uppstå i en behandling. Recovery-modellen handlar om att man jobbar med allt samtidigt: behandling, boende, sysselsättning, fritidsaktiviteter, skulder med mera. Då är det större chans att den som är på väg att rehabiliteras inte faller tillbaka.