Mer kunskap behövs. Personal från socialtjänst, polis, skola och hälso- och sjukvård samlas på måndag för en konferens om kvinnlig könsstympning. ”Myndigheterna behöver bli bättre på att upptäcka de drabbade och ge dem stöd och vård”, säger Katarina Idegård på Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Konferensen anordnas av social resursförvaltning tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), med anledning av att den 6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Under dagen kommer bland annat den brittiska experten Angie Marriott att föreläsa.

– Hon kommer att berätta om hur man arbetar med kvinnlig könsstympning i Storbritannien. De har kommit längre än Sverige och arbetar myndighetsövergripande med detta, säger Katarina Idegård.

Attityder till könsstympning
En annan av talarna är Anna Wahlberg, doktorand på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

– Anna forskar om attityder till könsstympning bland somalier i Sverige, vilka faktorer som påverkar dessa attityder och eventuella barriärer som finns för att praktiken ska upphöra.

Dialoga inom social resursförvaltning har ansvaret att samordna stadens arbete mot kvinnlig könsstympning och utbilda personal. De har bildat ett myndighetsövergripande nätverk där bland annat Polisen, Åklagarmyndigheten, länstyrelsen, hälso- och sjukvården samt ett par ideella organisationer ingår.

Enligt Katarina Idegård behöver kunskapen om kvinnlig könsstympning bli bättre i många av Göteborgs Stads verksamheter, som exempelvis skolan och socialtjänsten. Kvinnlig könsstympning förekommer i ett antal afrikanska länder samt i delar av Mellanöstern och Asien.

”Tror det är normalt”
– I Somalia är till exempel förekomsten av kvinnlig könsstympning 98 procent. Relativt vanliga komplikationer är svårighet att kissa samt smärta i samband med menstruation. Då det är så vanligt förekommande i vissa länder upplevs dessa komplikationer ibland som fullt normala. Därför är det viktigt att vi upptäcker de drabbade så att de kan få stöd och vård.

En annan del av stadens och andra myndigheters arbete mot kvinnlig könsstympning är att förhindra att fler drabbas. Enligt Katarina Idegård finns en risk för att det sker i samband med resor till hemlandet under skolloven, men hur ofta är okänt.

– Sedan lagstiftningen infördes 1982 har det endast kommit två fällande domar.