Kojo Ansah-Pewudie, utvecklingsledare på social resursförvaltning och ansvarig för att samordna konferensen tillsammans med Brå. Foto: Peter Svenson

Råd för framtiden 2019. Mindre brottslighet och ökad trygghet – det är målet för Brottsförebyggande rådet. I början av april är det dags för myndighetens årliga konferens, Råd för framtiden 2019. I år samlas man på Svenska mässan i Göteborg för att prata om brottsförebyggande arbete.

– För Göteborg är detta en fantastisk möjlighet att kunna dela med oss av allt det goda arbete vi gör, samtidigt som vi får möjlighet att få ny kunskap från landets alla experter på brottsförebyggande arbete.

Det säger Kojo Ansah-Pewudie, utvecklingsledare på social resursförvaltning och ansvarig för att samordna konferensen tillsammans med Brå.

Redan innan konferensen inleds erbjuder Göteborgs Stad ett separat program som arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet och Fastighetsägare i Gamlestaden. Syftet med det är att lyfta olika satsningar där staden känner att man nått framgång i det brottsförebyggande arbetet.

Goda exempel från Göteborg lyfts fram
För det görs mycket bra och framgångsrikt arbete för att förebygga brott i Göteborg. Kojo Ansah-Pewudie berättar till exempel om Business Improvement District, BID, ett stadsutvecklingsverktyg vars syfte är att ge levande och trygga stadsdelar för alla, som bland annat används i utvecklingen av Gamlestaden.

Han berättar också om det trygghetsskapande arbete som pågår i Nordstan och hur staden tillsammans med polis, fastighetsägare, kommunala bolag, samfällighetsföreningar och idéburna verksamheter arbetar för att öka tryggheten på en plats som av många upplevs som otrygg.

– Generellt så gör vi mycket framgångsrikt brottsförebyggande arbete inom staden och det vill vi lyfta fram när vi nu har möjlighet att nå så många experter samtidigt. Det är ju en av poängerna med en konferens som denna att vi delar med oss av bra erfarenheter och samtidigt får ny kunskap från andra, säger Kojo Ansah-Pewudie.

Brottsförebyggande arbete är långsiktigt
Under konferensen – som många som arbetar med brottsförebyggande arbete i Göteborg kommer att delta i – kommer Brå att presentera en rapport som bygger på intervjuer med personer som har erfarenhet från miljöer där det pågår dödligt skjutvapenvåld. I samband med det kommer stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen få berätta om Biskopsgårdens långsiktiga och förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Västra Hisingen som bedrivs i samverkan mellan polis och kommun.

– En stad som Göteborg måste arbeta förebyggande och vara beredd om och när det händer saker i vår omvärld. Men vi måste också ha med oss att det är ett långsiktigt arbete som pågår under många, många år. För de som arbetar med brottsförebyggande frågor är det viktiga att mötas för att få input och ny kunskap, men också för att få bekräftelse att man är på rätt väg. Det är därför det är så viktigt att dela med sig av bra erfarenheter, säger Kojo Ansah-Pewudie.

Konferensens 600 platser är slut, men det finns möjlighet att skriva upp sig på en reservlista. För den intresserade brukar en hel del av innehållet sändas live, läs mer på Brås webbplats.