Göteborg erfarenheter sprids. Boken ”Som att lägga ett pussel – uppföljning tio år efter Backabranden” och stumfilmen ”Väskan – en film att inte bli rädd för” finns på programmet när kriminologer och brottsförebyggare från hela världen samlas i Stockholm 11-13 juni.

I slutet av augusti släpps den engelska upplagan av boken om brandoffren. Den får titeln Like laying a puzzle.

– Det internationella intresset för boken är stort. Vi skriver om hur vi arbetat med en narrativ metod som hjälpte brandoffren att få ihop sina berättelser. Det finns mycket lite dokumenterat om narrativt arbete. Uppföljningen tio år senare är också unik, säger Ann Hanbert, som arbetar med brottsofferfrågor på Tryggare och mänskligare Göteborg och en av författarna

Lång process
I boken reflekterar sex svårt drabbade om sina erfarenheter av livet efter brandkatastrofen.

– För några har det tagit väldigt lång tid att bearbeta upplevelserna. En viktig slutsats är att det krävs ett långvarigt stödarbete. Mycket handlar om timing och att man jobbar lite mer okonventionellt. Vi har haft mycket gruppaktiviteter, bland annat åkt på flera läger med killarna, säger Ann Hanbert.

Brandoffren ger flera råd till dem som arbetar med stöd till traumatiserade. Att bli erbjuden stöd tidigt är bra – men man också få fler erbjudanden. Den naturliga reaktionen i början är att fly och lägga locket på.

Därför kan den helande processen liknas vid att lägga pussel. Bit efter bit växte berättelserna om vad de varit med om fram.

– Vi hjälpte killarna att skriva strukturerat och sedan fick en journalist bearbeta texterna. När de fick tillbaka texterna dök det upp nya pusselbitar. Till slut kunde de få sina berättelser på plats och återfå kontrollen, en förutsättning för att gå vidare, säger Ann Hanbert.

Fler får nytta av erfarenheterna
Brandoffren i boken är måna om att deras erfarenheter ska spridas till andra och komma till nytta. Översättningen av boken uppfyller deras önskan, liksom att den får en egen punkt på Stockholm criminology symposium den 11-13 juni. Årets tema på konferensen är brottsoffer.

– Då kommer jag berätta om hur man kan hjälpa brottsoffer att gå vidare genom att tala om det svåra, säger Ann Hanbert.

Arbetet med brandoffren är inte det enda göteborgska exemplet som lyfts fram. Förra årets succé med att låta konferensdeltagarna gå en trygghetsvandring återkommer. Ett koncept som Tryggare och mänskligare Göteborg har utvecklat.

Dessutom presenteras en färsk utvärdering av arbetet med stumfilmen Väskan – en film att inte bli rädd för. Den brottsförebyggande informationsfilmen vänder sig framförallt till äldre immigranter och har som syfte att öka tryggheten. I utvärderingen presenteras arbetsprocessen som involverat en lång rad aktörer, långt utanför förvaltningsgränserna.

Stockholm criminology symposium arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå, och har etablerats som en av världens tre stora årliga konferenser i kriminologi.