Polisen stärker stödet. Idén om en internationell brottsofferdag föddes i Sverige 1989 och spreds snart till en rad andra länder. I Göteborg uppmärksammas onsdagens särskilda betydelse med ett arrangemang i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget.

Den internationella brottsofferdagen onsdagen den 22 februari högtidlighålls på skilda sätt, i olika sammanhang, världen över. I Göteborg samlas berörda i Sjömanskyrkan för en föreläsningsdag arrangerad av Brottsofferjouren i Göteborg, Stödcentrum för unga brottsoffer och Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Vi har bjudit in folk i stadens organisation som kommer i kontakt med de här frågorna. Polisen, socialtjänsten, men också frivilligorganisationer, säger Kristina Gräslund på Stödcentrum för unga brottsoffer i Göteborg.

Polis och socialtjänst ska skydda och stödja
Förmiddagens program behandlar polisens förstärkta brottsförebyggande arbete, och belyser hur polisen och socialtjänsten kan skydda och stödja brottsutsatta. Här kommer Lisa Pedersen att berätta om polisens nya brottsofferorganisation och de hot- och riskbedömningar man kan ställas inför.

Peter Strandell, psykolog och säkerhetsexpert, och socionom Inger Olsson från Stiftelsen Tryggare Sverige, tar upp polisens arbete med strukturerade hot och riskbedömningar respektive Socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade.

Under onsdagseftermiddagen föreläser Petter Iwarsson som är socialpedagog och anställd på BRIS i Stockholm om samtal med barn och ungdomar. Efter föredraget blir det också utrymme för uppföljande frågor och diskussion.