För alla åldersgrupper. Har du råkat ut för rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande? Hos Stödcentrum för brottsutsatta kan du få hjälp att bearbeta brottshändelsen och få råd och praktiskt stöd. Från den 1 juli kommer Göteborgs Stad att driva en egen verksamhet för att hjälpa brottsoffer i alla åldrar.

Det är Stödcentrum för unga brottsoffer, som funnits sedan 2004, som nu har fått ett bredare uppdrag och ska nu också ge stöd till brottsutsatta göteborgare över 25 år. Verksamheten startar den 1 juli och kommer att utökas successivt under hösten.

– Vi ser fram emot att få ta över ansvaret för alla åldrar. Jag tycker det är väldigt positivt att staden har fått ett helhetsansvar, säger Solveig Svanberg, gruppchef på Stödcentrum för brottsutsatta vid social resursförvaltning.

Tidig hjälp bra för hälsan
Stödcentrum för brottsutsatta hjälper dem som utsatts för rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande att bearbeta brottshändelsen. Här kan man också få råd om skyldigheter och rättigheter och hjälp vid kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.

Forskare har visat att de som utsatts för brott får hjälp tidigt är bra för deras hälsa. Det förebygger också brott.

– Vi kommer aldrig kunna förhindra alla brott i samhället men däremot vet vi att tidiga insatser till brottsutsatta kan ge goda resultat för individen och resultera i samhällsvinster, säger Solveig Svanberg.

Gratis hjälp och du får vara anonym
Stöd till brottsutsatta göteborgare över 25 sköttes tidigare av BOJ, Brottsofferjouren i Göteborg.

Stödcentrum har tystnadsplikt och det kostar ingenting att söka hjälp. Vill du vara anonym får du vara det. Telefonnumret till Stödcentrum är 020-520 530.