Många barn i Göteborg lever i familjer med missbruk. Men få får den hjälp de behöver. Därför startar nu Bruno, gruppverksamhet för barn vars föräldrar har eller har haft missbruksproblem. "Här får man möjlighet att prata om det som kan vara en stor hemlighet i familjen", säger Cecilia Broman, barngruppsledare på Bruno.

Runt 400 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp i familjer där föräldrarna dricker för mycket, har problem med narkotika eller läkemedel eller spelar för mycket. Bara bland Social resursförvaltnings egna verksamheter för personer med beroendeproblematik finns närmare 400 barn med i bilden, visar en kartläggning som förvaltningen gjorde förra året.

När Bruno nu startar, som ett led i förvaltningens arbete med barnperspektivet, är det alltså mot bakgrunden att det finns ett stort behov av att stärka insatserna för barn till missbrukande föräldrar.

Enskilda samtal och barngrupper

Bruno erbjuder barnen både enskilda samtal och gruppträffar. I de enskilda samtalen får barnen prata om hur det känns när någon i familjen har ett missbruk och hur det påverkar barnens situation. I barngrupperna får barnen träffa andra barn och prata om sina känslor, till exempel vad som oroar dem, vad som gör dem glada eller hur det känns när mamma eller pappa dricker.

– De här barnen känner sig oftast ensammast i hela världen. Här får de möta andra i samma situation och dela erfarenheter, säger Cecilia Broman.

Varje tillfälle är uppbyggt kring ett tema och man använder sig av lekar och övningar från olika pedagogiska program. I en övning får barnen ta ställning till påståenden, till exempel ”alla som gillar glass ställer sig upp” eller ”alla som har en förälder som dricker för mycket ställer sig upp”.

Avlastar från skuld

– Genom att göra det svåra pratbart avlastar vi från skuld och ansvarskänsla. Barn som växer upp i familjer där det finns missbruk tar ofta på sig ansvar för att det ser ut som det gör i deras familjer, säger Cecilia Fredin, barngruppsledare på Bruno.

Forskning visar att barnens hälsa förbättras när de deltar i den här typen av stödverksamhet. Tillvaron blir mer begriplig, hanterlig och meningsfull.

– Ofta är det väldigt rörigt för dem – ena dagen får man sitta i knäet och nästa kanske blir man bortstött. Det kan leda till att man slutar utforska sig själv och sin omgivning och istället bara fokuserar på hur mamma eller pappa mår. Men att gå i en sådan här grupp blir en skyddsfaktor för barnen. De får hjälp att utveckla sin egen identitet, vilket gynnar dem i framtiden, säger Cecilia Fredin.

Viktigt bearbeta det som varit

Även barn till personer som lämnat missbruket bakom sig är välkomna till Bruno, betonar Cecilia Fredin.

– Som vuxen är det lätt att tänka att ”nu har jag slutat och nu lägger vi det där bakom oss”. Men för barnet är det viktigt att få bearbeta det som varit – erfarenheterna sitter kvar inuti. Det kanske inte märks just då, men när man blir vuxen och kanske främst när man själv skaffar sig barn kan det komma tillbaka. Därför är barngruppen lika viktig för barn vars föräldrar har lämnat missbruket bakom sig, säger Cecilia Fredin.