Satsningar på skolan och äldreomsorgen. Efter en lång och bitvis livlig debatt fastställde kommunfullmäktige S, V, MP och FI:s gemensamma budgetförslag för 2015 med röstetalen 40 mot 36. Fem ledamöter avstod från att rösta.

I budgeten finns satsningar på skolan på 330 miljoner kronor, 180 miljoner kronor till mer personal i äldreomsorgen, 20 miljoner som dels ska gå till planeringsresurser för att bygga fler bostäder, dels klimatanpassning och upprustning av gamla bostäder och skolor.

Budgeten innehåller bland annat också satsningar på kulturskolan, mänskliga rättigheter, kvinnojourer och feministiskt självförsvar.