I Ryahamnen pågår sedan i förra veckan markröjning och trädfällning som en första fas i bygget av det länge planerade gaskraftvärmeverket. Byggprojektet är en jätteinvestering för Göteborg Energi på närmare två miljarder kronor. Det väntas sysselsätta flera hundra byggnadsarbetare under de närmaste två åren.

– I mitten av december 2006 ska anläggningen vara klar för oss att börja köra i kommersiell drift, säger projektledare Ola Nordgren vid Göteborg Energi.

500 byggjobbare

Efter semestrarna drar bygget i gång i stor skala med sprängnings- och grundarbeten och gjutning av fundament.

Byggföretaget NCC och Finnspångsföretaget Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB som ägs av Siemens bygger ett nyckelfärdigt gaskombikraftvärmeverk. Som mest kommer över 500 byggnadsarbetare att arbeta samtidigt.

Anläggningen ska leverera både värme och el till göteborgarna och kommer att stå för cirka 30 procent av Göteborgs elbehov och cirka 25 procent av värmebehovet. I dag producerar Göteborg bara fem procent av sin egen elförbrukning.

Planerat i femton år

Planerna för att bygga ett sånt här kraftverk har funnits i femton år men inte förrän i år har alla bitar fallit på plats för att projektet ska bli ekonomiskt lönsamt. Bland annat har de svenska skattereglerna för kraftvärmeverk ändrats.

Naturskyddsföreningen har överklagat ett beslut från Miljööverdomstolen till Högsta domstolen. Men det är enligt Ola Nordgren inget som hindrar att bygget forstskrider som planerat.

– Vi har ett igångsättningstillstånd, så det är helt klart.


Total mängd utsläpp minskar:

När Ryakraftverket tas i drift kommer andra miljömässigt sämre kraftverk i Göteborg att användas mindre.

Utsläppen av koldioxid i Göteborg kommer att öka med cirka 450.000 ton per år. Samtidigt minskar de totala utsläppen i Nordeuropa med 510.000 ton koldioxid, 1.450 ton kväveoxid och 1.650 ton svaveldioxid per år.