Om ungefär ett år ska Torslandas nya moderna brandstation stå klar. På fredagen togs det första spadtaget på 45-miljonersbygget som kommer att bli en av Göteborgs modernaste och färgstarkaste stationer.

Den nya stationen för räddningstjänsten i Bur byggs av två anledningar. Dels ligger den gamla stationen i Amhults centrum i vägen för nya bostäder. Den nuvarande placeringen gör också att kulturhuset Vingen, som ligger i omedelbar anslutning till brandstationen, inte kan utnyttjas fullt ut.

Dels är den gamla stationen, som räddningstjänsten fick ta över när Torslanda flygplats lades ner i slutet av 1970-talet, uttjänt och har fått anmärkningar för brister i arbetsmiljön.

Ska värmas med sol och naturgas

– Den lever helt enkelt inte upp till dagens krav. Bland annat är verksamheten utspridd på många små lokaler. Nu får vi allt samlat i en byggnad, vilket gör det mycket lättare logistiskt. Vi är väldigt glada att bygget är igång, säger Erik Isaksson, tillförordnad chef för distrikt nordväst på räddningsförbundet Storgöteborg.

Den nya brandstationen kommer att rymma en bilhall, lokaler för administration, övernattning och träning, en containerhall samt utrymmen för teknisk service. Nytt är också separata omklädningsrum för kvinnor och män. Den totala ytan blir 2.500 kvadratmeter.

Interiören kommer att domineras av ljust trä som kontrasteras av starka färger. Byggnaden ska värmas upp av energi från solfångare och naturgas.