Klena skruvar av dålig kvalitet och felaktig håltagning är en del av förklaringen till att ett antal balkonger rasade från ett äldreboende på Hundraårsgatan i Kortedala på julafton. Det visar den tekniska undersökning som SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, gjort.

”Monteringen av balkongerna har inte utförts på ett fackmannamässigt korrekt sätt och konstruktionsritningarna har inte efterföljts”, konstaterar SP i den rapport som blev offentlig på onsdagen.

– Balkongerna satt på ett äldreboende på en av våra fastigheter i Kortedala. Jobbet var klart i våras. Vi har nu lämnat över SPs rapport till ansvarig entreprenör Skanska och väntar på deras förklaring av över hur detta har kunnat ske, säger Göteborgslokalers vd Christer Linstrand, som är tacksam för att ingen människa kom till skada.

”Att balkongerna rasade just på julafton kan inte förklaras. Med tanke på att det inte fanns några som helst säkerhetsmarginaler kunde detta ras ha inträffat när som helst under perioden de använts.” skriver SP vidare.


Fotnot:

Hela rapporten finns på länken nedan.