Stor informationskampanj till tonårsföräldrar. Cannabis är en billig och lömsk, smygande drog, mycket starkare idag än för 20 år sedan. Nu får 11 000 hushåll i Göteborg en folder med information om en drog som blivit allt vanligare bland unga. - Ungdomarna själva säger att ”cannabis är bara ett sms bort”. Så lätt är det att få tag i, säger Ulla Kungur på social resursförvaltning.

Hon är samordnare i Göteborg för de återkommande drogvaneundersökningarna och för den satsning mot cannabis i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som går under namnet Trestad2.

– Vi arbetar förebyggande på flera plan, mest med utbildning av skolpersonal och andra som möter ungdomar, säger Ulla Kungur.

Farligare idag
– Men vi vill också informera föräldrarna, eftersom vi tror att många inte inser att cannabis har blivit en farligare drog sedan de själva var unga. Och att den samtidigt blivit mycket billigare och vanligare.

– Dagens cannabisplantor är ofta mycket mer kraftfulla, jämfört med dem som fanns för 20-30 år sedan. Den så kallade THC-halten kan bli mycket högre idag med hjälp av växtförädling och odlingsmetoder, säger Ulla Kungur.

Cannabisfoldern skickas ut i dagarna till vårdnadshavare för samtliga åttonde- och niondeklassare i Göteborg, totalt 9 000 personer.

Dessutom gör stadsdelen Majorna-Linné en extra satsning och skickar ut en egen variant till 2.000 hushåll, så att alla i stadsdelen med barn mellan 11 och 17 år får foldern.

Polis på skolorna
Orsaken är att cannabis är vanligare i Majorna-Linné än på andra håll i staden. Bland niondeklassarna säger 18 procent i Majorna-Linné att de har rökt cannabis, jämfört med 9 procent för hela staden.

Faktum är att närmare hälften av eleverna i årskurs nio i Majorna-Linné uppger att de lätt eller mycket lätt kan få tag i cannabis inom 24 timmar!

Förra året gjorde polisen tillslag mot flera grundskolor i stadsdelen och fann att många elever hade droger i kroppen. Polisens besök kommer att fortsätta i år.

Syntetisk form
– Majorna-Linné har bestämt sig för att sätta ner foten när det gäller cannabis i stadsdelen. De har en långsiktig plan och vi hjälper dem, till exempel med foldern till föräldrarna, säger Ulla Kungur.

I Majorna- Linne har man också upptäckt att en syntetisk form av cannabis, Spice, blivit vanlig.

– Spice är minst lika farligt att röka som cannabis, säger Ulla Kungur.