Var femte sjuttonåring har rökt på. I Göteborg är tillgången på cannabis stor och drogen är vanlig bland ungdomar. 7 procent av niondeklassarna och 19 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de har rökt cannabis. Nu skickas information ut till alla föräldrar med barn i årskurs 8 och 9.

Cannabis är den i särklass mest använda narkotikan bland ungdomar, enligt Göteborgs drogvaneundersökning. Så många som var femte elev i årskurs 2 på gymnasiet har använt drogen.

– Siffrorna har legat ganska stabilt i flera år, vi lyckas inte få ned dem, säger Ulla Kungur, projektledare på Kunskapskällar’n på social resursförvaltning.

Det är höga cannabisbruket bland ungdomar är något högre i storstäderna men även i en del andra kommuner. I Göteborg är variationen stor mellan både stadsdelar och enskilda skolor. I de centrala stadsdelarna är cannabisen mest utbredd.

Tonårshjärnan extra känslig
Något som många inte är medvetna om är att det är betydligt farligare att röka cannabis idag än det var för 20 år sedan.

– Genom förädling har THC-halten ökat, vilket gör den mer beroendeframkallande. Risken för skador på hjärnan ökar också. Forskning visar att tonårshjärnan är särkild känslig, det kan uppstå skador som inte går tillbaka, säger Ulla Kungur.

I dagarna har föräldrar med barn i årskurs 8 och 9 fått en informationsfolder hemskickad.

Beroendet smyger sig på
– Syftet är att uppmärksamma dem på hur vanligt det är med cannabis och vad man kan göra som förälder. Det är en lömsk drog och förändringarna hos tonåringen sker gradvis, man kanske inte alltid märker det, säger Ulla Kungur.

Hennes råd är att prata med sina barn, fråga vilka de umgås med och sätta gränser.

– Ta det på allvar och ha en restriktiv attityd. Det har visat sig vara effektivt när det gäller alkohol som nu minskar bland ungdomar. Var också uppmärksam på beteendeförändringar. Lita på magkänslan, man känner ofta på sig när något inte är okej, säger Ulla Kungur.

För de som vill lära sig mer om cannabis arrangerar Mini-Maria Göteborg en kostnadsfri föräldrautbildning på tre tillfällen.