Nytt samarbete börjar i september. Katolska kyrkans biståndsorganisation Caritas ska samarbeta med Göteborgs Stad om språkstöd och integration i Tynnered. Ett avtal för 2015 och 2016 har tecknats och börjar gälla i september.

Ända sedan 90-talet arbetar Caritas i Hjällbo i Angered med integrationsarbete av olika slag; stöd i svenska språket, uppsökande verksamhet, samhällsguidning och daglig sysselsättning, till exempel matlagningsaktiviteter.

Nu ska Caritas i princip göra samma jobb i Tynnered, med fokus på kvinnor.

– Fast exakt hur det kommer att utformas får invånarna i Tynnered själva ha inflytande över, det här ska vara efterfrågestyrt, säger Olof Olsson, projektledare för samarbetet på Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning.

Lokalt engagemang är tanken
– Jag tror att Caritas kommer att börja med att knacka dörr i området för att berätta om sin verksamhet, väcka intresse och få in idéer.

Caritas bas blir en lokal i bottenplanet på Grevegårdsvägen 76, i den så kallade Kastanjeallén. Den öppnar i september och till att börja med kommer personal från Caritas i Hjällbo att bemanna lokalen minst två dagar i veckan.

– Sedan är tanken att få ett lokalt engagemang, så att folk i Tynnered driver verksamheten vidare. I Hjällbo har Caritas 100-tals personer igång i olika aktiviteter, säger Olof Olsson.

Pengar till hyra och start
– På sikt bör det kunna bli nåt liknande i Tynnered. Behoven finns och Caritas har redan fått förfrågningar sedan ryktet om etableringen i Tynnered kommit igång.

Är detta inget som stadsdelsförvaltningen kan göra själva?
– Jo, det kan vi väl. Men vi bedömer att Caritas är väl så lämpade, de har andra infallsvinklar och kan göra saker som vi normalt inte kan.

– Vi tror att Caritas kan bli ett bra komplement, en klar förstärkning.

Samarbetet är en del i Västra Göteborgs arbete med att utjämna livsvillkoren för medborgarna. Stadsdelen går in med bidrag till lokalkostnader och för att komma igång, totalt 280.000 kronor för de två åren.

Försök som ska utvärderas
Idén dök upp när Olof Olsson och Caritas eldsjäl Gun Holmertz träffades som ledamöter av Idékom, ett råd för samverkan mellan Göteborg Stad och idéburna organisationer på det sociala området.

– Vi har helt klart en utmaning: Antalet nyanlända är på rekordnivåer och behovet av stöd är stort. Därför passar det här bra i sammanhanget, säger Olof Olsson.

Efter 2016 kommer verksamheten att utvärderas.

– Vi har ett större projekt som går ut på att öka stadsdelens samarbete med frivilligorganisationerna. Där testar vi ett antal projekt, av vilket detta är ett.

– Om det faller ut väl, blir det en fortsättning. Om inte, får vi göra något annat, säger Olof Olsson.