Göteborgs Stads tillförordnade stadsdirektör Catarina Dahlöf lämnar sitt jobb. Skälet är att hon ska bli ny landstingsdirektör i Halland. "Till ett så spännande erbjudande kunde jag inte tacka nej", säger hon.

Catarina Dahlöf, som är vice stadsdirektör, har under de två senaste åren vikarierat på posten som stadsdirektör på grund av att förre direktören Lars Roslund varit sjukskriven. När han gick i pension i höstas blev Catarina Dahlöf tillförordnad.

Nu lämnar hon Göteborg för att i stället leda den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland.

Har fått flera erbjudanden

– Jag har ganska länge befunnit mig en speciell situation, eftersom jag har vikarierat för Lars Roslund i omgångar sedan jag började arbeta kommuncentralt för fyra år sedan, säger hon och fortsätter:

– Under den här tiden har jag fått några olika erbjudanden. Det här kunde jag inte stå emot. Det var rätt för mig och det känns spännande att få bredda mig inom offentlig verksamhet.

Catarina Dahlöf, som är universitetsutbildad ekonom, har jobbat inom Göteborgs Stad i åtta år. Först i fyra år som vd för Familjebostäder och resten av tiden på stadskansliet.

– Det har varit fantastiskt spännande och fyllt med värdefulla uppgifter. Målet är ju inte pengarna, utan de är ett medel för att göra bra verksamhet. Alla förbättringar och effektivisering du gör kommer människor till godo, säger hon.

”Ökad kommunikation mellan stadens chefer”

Hon tycker att de senaste åren inneburit en positiv utveckling inom Göteborgs Stad. Något som hon själv har bidragit till genom att arbeta med målstyrning och ledarskapsfrågor.

– Jag tycker att jag har lyckats väl när det gäller stadskansliet. Att jag har skapat ordning och reda och att stadskansliet har fått ett tydligt uppdrag och struktur. Men jag har också jobbat mycket med en ökad kommunikation mellan stadens chefer.

Stadsdirektören är den enda tjänstemannen på stadskansliet som tillsätts av politikerna och kommunstyrelsen måste vara eniga i frågan.

Att någon ny stadsdirektör inte har rekryterats sedan Lars Roslund slutade tror Catarina Dahlöf beror på svårigheter att komma överens om vad rollen egentligen ska innebära.

– Jag är inte inblandad i rekryteringsprocessen, men mitt råd är att sätta sig ner och verkligen fundera över det först. Då kan man komma överens om vilken kravprofil man ska ha.

”En förlust för Göteborgs Stad”

Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) lovar att arbetet med att hitta en ny stadsdirektör nu kommer att intensifieras.

– Catarina Dahlöfs beslut att säga upp sig och bli landstingsdirektör i Halland är en vinst för Hallands landsting och en förlust för Göteborgs Stad. Hon har gjort en bestående insats för staden under sin tid på stadskansliet och tidigare på Familjebostäder, säger han och fortsätter:

– Processen med att välja en ny stadsdirektör har dragit ut på tiden och det har inte varit någon bra situation för Catarina. Vi kommer nu att intensifiera våra ansträngningar att hitta en stadsdirektör så att övergången kan göras så smidig som möjligt.

Tillträder senast i höst

Även Jan Hallberg (m), vice ordförande i kommunstyrelsen, beklagar Catarina Dahlöfs avgång.

– Jag har full förståelse för att Catarina Dahlöf valt att ta ett nytt jobb. Jag beklagar att hon nu bestämt sig för att lämna sin anställning hos oss men önskar henne samtidigt lycka till på det nya jobbet, säger han.

Catarina Dahlöf tillträder som landstingsdirektör i Halland senast till hösten. Exakt när är ännu inte bestämt. Vem som kommer att efterträda henne i Göteborg är också oklart.