Göteborgs Stads center för ledarutveckling (CLU) håller hög kvalitet och simuleringsövningarna ger värdefulla prognoser. Det visar en rapport som granskat hur bra centret är på att hitta morgondagens chefer.

– Vi är otroligt nöjda och glada över resultatet, säger Christina Obert, utvecklingsledare på Center för ledarutveckling.

På CLU:s särskilda Assessment Center testas kandidater till chefspositioner på både lägre och högre nivåer. Det sker genom ett antal övningar som simulerar olika situationer som en chef hamnar i.

Kandidaternas beteenden noteras av en bedömare. Centret förfogar över ett 30-tal bedömare som till vardags är chefer i staden. På de fyra år som centret har funnits har drygt 1000 kandidater gått igenom testet. Nu har verksamheten utvärderats för första gången på uppdrag av Göteborgs Stad.

Effektiv metod

Rapporten slår fast att centret har goda möjligheter att bidra både effektivt och konstruktivt till huvudsyftet, nämligen att hitta goda chefer.

Det är Bertil Mårdberg, professor emeritus, som gjort undersökningen som kommer till denna slutsats. Hans rapport är mycket positiv.

Han har skickat ut enkäter till medarbetare och chefer till de kandidater som har testats på centret och som nu arbetar som chefer. Genom enkätsvaren har Mårdberg fått fakta om hur kandidatens chefsegenskaper uppfattas av omgivningen. Den informationen har sedan kunnat jämföra med testresultatet från CLU.

– Det visar sig då att vi har en hög mättillförlitlighet och hög prognosförmåga på många områden, men också att vi har en del att jobba med när det gäller metodutveckling. Vi behöver skruva på en del övningar för att ännu bättre kunna mäta det vi vill, säger Christina Obert.

En del att utveckla

Framförallt när det gäller dimensionerna ”gott omdöme”, ”tar i konflikter” och ”stöder medarbetare” finns det höga samband mellan kandidaternas resultat i övningarna och hur de senare uppfattas av omgivningen när de verkar som chefer.

Däremot har det varit svårare att finna motsvarande starka samband för dimensioner som ”mentalt stabil”, ”kommunicerar effektivt”, ”leder effektivt” och ”skapar förutsättningar utifrån ett medarbetarperspektiv”.

– Det visar att vi har en del att utveckla. Men notera att även om det inte finns samband här som är så höga så kan vi inte heller säga att våra övningar inte mäter detta. Vi vet helt enkelt inte, säger Christina Obert.

Inte förvånad

Hon är egentligen inte särskilt förvånad över den positiva rapporten.

– Jag tycker själv att vi har en bra systematik, men hur det blir i verkligheten visste vi ju inte, men det är klart att man hoppades och nu är vi jätteglada, säger hon.

Nu ska man på CLU sprida kunskapen om rapporten, bland annat arrangerar man en konferens 7 februari för Sveriges kommuner och landsting.

– Där ska vi berätta om vad vi gör på CLU, men naturligtvis blir den här rapporten en viktig del att berätta om, säger hon.

Läs också:
Mötesplats Ledare: Center för ledarutveckling en framgångsrik fyraåring