Unik kommunal kompetens. Den tioårsjubilerande kommunala verksamheten Center för ledarutveckling håller hög klass – det har man papper på. I förra veckan kom bekräftelsen på att CLU:s verksamhet blivit ISO-certifierad.

Eva Bergvall, chef på Center för Ledarutveckling, var med redan hösten 2003 när CLU etablerades. Göteborgs Stad ville söka vägar att utveckla chefsrollen, men än viktigare: man behövde stöd i rekryteringsprocessen av nya chefer.

Unik i offentlig miljö
CLU anammade den ursprungligen amerikanska metoden – Assessment Center – och byggde på kort tid upp en verksamhet som inte hade sin motsvarighet i någon annan svensk kommun.

– I början hämtade vi mycket inspiration av företag som Volvo, SKF och Ericsson. Därefter har vi anpassat arbetet och övningarna för att de ska fungera i den offentliga sektorn, säger Eva Bergvall.

Sedan starten för tio år sedan har 3124 bedömningar genomförts på CLU. Och eftersom verksamheten, i den här skalan, fortfarande är unik i offentlig miljö är det många som vill komma på studiebesök.

– Dessutom har vi varit på konferenser i London, Washington och Sydafrika för att berätta om vårt arbete, säger Eva Bergvall.

Finns saker att utveckla
Det är det norska företaget DNV – Det Norske Veritas – som efter noggrann granskning nu försett CLU med den eftertraktade ISO-certifieringen.

– De tillbringade två hela dagar hos oss. En i våras och en nu under hösten. I utlåtandet fick vi en väldigt hög kvalitetsbedömning, men de påpekar också saker som vi kan utveckla ytterligare, säger Eva Bergvall och fortsätter:

– Det kan till exempel handla om hur man räknar fram de sista poängen. Branschen håller tydligt på att svänga över till mer mekaniska beräkningar – utvecklingen går mot att bedömningarna måste göras allt snabbare.

Tioårsjubileum och ny certifiering: dubbla skäl att fira på Center för ledarutveckling den här hösten.

– Det är klart att vi ska uppmärksamma det här på något sätt. Men det är ju inte bara vi här på CLU som gör jobbet – vi har också haft god hjälp av närmare hundra chefer som deltagit i verksamheten som bedömare, säger Eva Bergvall.