Långsiktig arbetsplan och nya nätverk. Ingenstans i Göteborg är cannabisbruket så utbrett som i de centrala stadsdelarna. Nu kraftsamlar också stadsdelsförvaltningen Centrum mot drogerna och utbildar all personal samtidigt som en långsiktig arbetsplan tar form.

Centrum och Majorna-Linné är de stadsdelar i Göteborg där cannabisbruket är mest utbrett.

I Majorna-Linné har man redan utbildat all sin personal och etablerat en tioårsplan för att begränsa spridningen – nu följer Centrum efter och kommer under 2015 att ta fram en långsiktig arbetsplan.

605A.jpg
– All personal som jobbar i stadsdelen centrum kommer att erbjudas utbildning. Vi börjar med två samlingar på Burgårdens konferenscentrum den 18 mars och 21 april, säger Marie Clasgård som är samordnare för drogförebyggande insatser i centrum.

Starkare cannabis idag
– Tillgången till droger är stor i de centrala delarna av staden och här är attityden till cannabis också mer tillåtande bland vuxna har en undersökning gjord av Göteborgs Stad visat. Många tror att den är ofarlig, men den cannabis som säljs idag är mer förädlad och mycket starkare än tidigare, säger Marie Clasgård som har lång erfarenhet av drogförebyggande arbete i olika sammanhang.

För ett par år sedan började rapporterna om spice och olika rökmixar komma allt tätare. Sedan 16 januari 2015 är flera av preparaten narkotikaklassade och ska – vid sidan av cannabis – också finnas med i den långsiktiga arbetsplanen.

– Narkotikaklassningen var ett viktigt beslut. Många ungdomar vill inte använda olagliga substanser. Därför är det viktigt att vi håller kvar det restriktiva förhållningssättet, säger Marie Clasgård.

Nya och breda nätverk
Vid sidan av utbildningsinsatserna och den långsiktiga arbetsplanen kommer samordnaren att bygga nätverk med olika aktörer i stadsdelen.

Skolor och socialtjänst har förstås viktiga roller. Liksom föreningsliv och föräldrargrupper – men Marie Clasgård tänker också i nya banor:

– Vi ska samarbeta med Wallenstam, Bostadsbolaget och Poseidon och kommer att utbilda deras bostadsvärdar så att de är uppmärksamma på vad som händer i deras miljöer.

– De som köper nätdroger hämtar ofta ut dem i postutlämningen hos en stor butik, som till exempel Hemköp eller Ica. Därför ska vi också nätverka med postdistributörerna. Även personal på vårdcentralerna ska utbildas och bli en en del av nätverket.

Centrums satsning ”Mobilisering mot droger” finansieras med hjälp av medel ur stadens sociala utvecklingsfond.