Många fördelar med offentligt partnerskap. Ett nytt forskningsprojekt ska studera Göteborgs Stads samarbete med idéburna organisationer kring ensamkommande flyktingbarn. ”Det är ett jätteintressant sätt att arbeta som ger utrymme för att jobba mer långsiktigt”, säger Henrik Eriksson på Chalmers.

Begreppet IOP – idéburet offentligt partnerskap – är ganska nytt i Sverige. Det är en samarbetsform där offentliga aktörer och idéburna organisationer, som stiftelser och ideella föreningar, sluter avtal om att arbeta tillsammans.

Engagerade medlemmar ger mervärde
För offentliga sektorn är avtalen ett alternativ till att upphandla motsvarande tjänst av en kommersiell aktör. De kan tillämpas i sammanhang där den ideella organisationen kan tillföra ett mervärde genom till exempel medlemmarnas engagemang. I Göteborgs Stad har den här sortens avtal slutits bland annat om arbete med ensamkommande flyktingar.

– Göteborg har ofta lyfts fram som ett gott exempel i Sverige. Avtalet om ensamkommande är av stor omfattning jämfört med andra i landet och många idéburna organisationer är anslutna, säger Henrik Eriksson som är docent på Centre for healthcare umprovement, CHI, på Chalmers.

Han leder ett forskningsprojekt som nu ska studera hur Göteborgs Stad arbetar med idéburet offentligt partnerskap för att lära sig mer om samarbetsformen. Tidigare har Henrik Eriksson forskat om bland annat offentlig upphandling, och han ser stora fördelar med IOP jämfört med traditionell upphandling.

”Tror det finns mycket att vinna”
– Jag har studerat bland annat upphandling av äldreboenden tidigare. Det blir ofta så att man tar det lägsta priset eftersom det är svårt att ställa kvalitetskrav vid upphandling. I det andra alternativet, egen regi, är det också ofta svårt att få till god kvalitet. Därför tycker jag IOP är spännande – det ger en ökad frihet och större möjlighet att förbättra verksamheterna under resan gång.

Henrik Eriksson tror på modellen och anser att den kan vara fördelaktig på fler områden än den tillämpas på i dag. Både sådant som Göteborgs Stad gör i egen regi och sådant som upphandlas av privata leverantörer.

– Äldreomsorg, skola hemtjänst – jag tror det finns mycket att vinna på idéburna partnerskap i de flesta välfärdstjänster. I skolorna i stadens utsatta områden till exempel. Där behövs kanske inte bara skolverksamhet utan också till exempel olika föreningsaktiviteter. Men vi behöver mer kunskap. Förhoppningsvis kan jag svara ännu bättre när projektet är klart om ett år.