Göteborgs Stad återgår till den benämning som tidigare har använts för kommunikation i internationella sammanhang. Sedan 2003 har det funnits ett formellt beslut om att skriva City of Göteborg. Men nu blir det City of Gothenburg – igen.

− Det finns flera skäl, både historiska och pedagogiska. Kort kan man säga att det handlar om att City of Gothenburg helt enkelt är den naturliga benämningen när man pratar engelska, säger Bill Werngren, som handlägger frågor om stadens grafiska profil.

Gothenburg användes redan 1621

Historiskt sett har den engelska benämningen funnits med från första början. Till och med på stadens privilegiebrev från 1621 står att staden även ska heta Gothenburg.

− Att kalla staden för Gothenburg är något som göteborgarna är vana vid sedan länge, säger Bill Werngren.

Vanligt i övriga Europa

Även om Göteborg är den enda staden i Sverige som också har ett unikt engelskt namn, en så kallad exonym, är det vanligt bland andra europeiska städer. Några exempel är Köpenhamn som heter Copenhagen på engelska och Venedig som blir Venice.

Även universitetet använder Gothenburg

Dessutom har Göteborgs universitet tidigare fattat beslutet att i internationella sammanhang kalla universitetet för University of Gothenburg. Ett beslut som gäller sedan januari 2008.

− Deras utredningsarbete har fungerat som underlag även för oss. Men det är ju inte universitetet som har bestämt att också vi ska använda Gothenburg, säger Bill Werngren.

Loggor måste bytas ut

Beslutet att använda City of Gothenburg fattades av kommunfullmäktiges presidium den 3 december och har redan trätt i kraft. Loggor på hemsidor, visitkort och annat material kommer att bytas ut efterhand.