Vill bli bäst senast 2023. Den nybildade ideella föreningen Göteborg Citysamverkan har som mål att skapa en ökad samhällsnytta – och hoppas dessutom bidra till att Göteborg vinner priset som årets stadskärna senast under år 2023.

Göteborg Citysamverkan bildades i höstas av Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening. Tanken är att föreningen ska utgöra en strategisk samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan.

– Ett konkret mål är att vi vill att Göteborg blir årets stadskärna senast under 2023. För att nå dit behöver vi en fördjupad samverkan mellan alla parter, säger Ingvar Brattefjäll, tillförordnad cityledare.

Unik organisation
Några tidigare lyckade samverkansexempel är Rosenlund och Domkyrkoplan där Göteborgs Stad och fastighetsägarna har betalat hälften var av ombyggnaderna.

Målen för samverkansorganisationen ska nås genom att medlemmarna delar kunskaper och kompetenser och arbetar med effektiv kommunikation.

– Istället för att jobba var och en för sig på varsitt håll ska handlarna, fastighetsägarna och Göteborgs Stad tillsammans utveckla stadskärnan. Organisationen är unik på så sätt att den till hälften består av Göteborgs Stad och till hälften av privata intressenter, säger Ingvar Brattefjäll.

Konkurrens i staden
Som en del i utvecklingsarbetet har en ny samordnare anställts. Henrik Olsson börjar på sin nya tjänst i mars. Det övergripande syftet med Citysamverkan Göteborg är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och besökare – men även att attrahera människor och företag till regionen. Det finns en del utmaningar, berättar Ingvar Brattefjäll.

– Många känner inte till att på det nya arenaområdet vid Valhalla ska det byggas motsvarande ett shoppingcenter av Nordstans storlek. Det utmanar alla små butiker som finns i innerstaden. Det är ett exempel på utmaningar. Vi måste arbeta väldigt medvetet för att innerstaden ska fortsätta vara attraktivt och konkurrenskraftigt.