Personer i Lundby som varit arbetslösa länge ska nu kunna få hjälp av personliga coacher att hitta jobb eller utbildning. På Kvilletorget invigs 1 oktober Navigator och Comcenter, ett ställe som även ska coacha ungdomar med "trasslig bakgrund" att hitta rätt.

På Kvilletorget 15 huserade tidigare en pantbank. Nu har lokalerna renoverats ljusa och fräscha och tagits över av det nya Navigator och Comcenter. Här ska 200 personer under det första året få hjälp att slippa det utanförskap som det innebär att inte ha jobb eller skola att gå till.

Målet att få ut 65 procent i sysselsättning

Målgruppen bland de vuxna är de som varit arbetslösa minst ett år.

– Självklart ska det vara personer som kan svenska, som har en bostad och som inte har problem med missbruk eller sjukdom, säger Mario Goran Sharif på Navigator och Comcenter.

– Vissa behöver kanske arbetsträning eller praktik, andra behöver inte mer än vägledning om vilken utbildning som är bäst att söka. Vi har som internt mål att få ut 65 procent i något slags sysselsättning – fast arbete, praktik eller utbildning, säger Mario Goran Sharif.

Unga mellan 16 och 24

Hans uppgift är främst att marknadsföra projektet och rekrytera företag som kan erbjuda praktikplatser och anställningar. Förutom Mario arbetar samordnare Carina Magnusson och fem personliga coacher på det nya centrat, som också har tillgång till studievägledare och arbetsterapeut.

Centrat kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadstorget och socialtjänsten.

Arbetet inom Navigator gäller ungdomar i åldrarna 16 till 24 år. Här handlar det om att lotsa och vägleda personer som av olika orsaker fått en sämre start i livet och därmed inte så goda förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Får stöd av EU

– Det är viktigt att fånga upp de här ungdomarna tidigt. Vi kommer att ge dem personlig coachning, som kan innebära allt från livskunskap till att lära sig skriva ett bra CV och hur man uppträder på en anställningsintervju. Slutmålet är att få dem in i arbetslivet eller studier, säger Mario Goran Sharif.

Navigator och Comcenter är ett EU-projekt som kommit till stånd tack vare stöd från Europeiska socialfonden. Projektet ska pågå i tre år.

Sedan tidigare finns minst fyra kommunala centra i Göteborg som arbetar på ungefär samma sätt. Erfarenheter från dem visar att 30-40 procent av de långtidsarbetslösa som får coachning lyckas ta sig ur bidragsberoendet och in på arbetsmarknaden.