När Göteborgs Stad förra året erbjöd utbildning i den så kallade Cope-metoden till medborgare med somalisk bakgrund gav det ett stort gensvar. Att stärka föräldrarna är ett sätt att motverka drogmissbruk bland ungdomar. De som utbildade sig till handledare har själva börjat hålla kurser, och kommunen har nu fått nya pengar från länsstyrelsen för att nå fler etniska grupper.

Satsningen på föräldrastödsprogrammet Cope för invånare med utländsk bakgrund började med att det bland somalier i Göteborg fanns en oro att användandet av drogen kat skulle få fäste bland deras ungdomar.

– Det var somalier som tog kontakt med oss och sa att ni måste göra något. Så det var deras eget initiativ, förklarar Peter Molin på preventions- och utvecklingsenheten inom Social resursförvaltning.

Somalisk version fanns i Malmö

Social resursförvaltning tog tillsammans med personal från stadsdelsförvaltningarna Lärjedalen och Gunnared, där det bor många somalier, kontakt med Malmö kommun som upplevt samma utveckling. Där hade man börjat arbeta med den metod som kallas Cope och som är ett sätt att stärka föräldrar och därmed minska risken att deras barn börjar använda droger.

– Cope bygger på filmsekvenser. Originalet i Sverige visar en traditionell svensk familj, men i Malmö hade man tagit fram ett material där man använde en somalisk familj. Det var kulturellt anpassat, och översatt till somaliska, säger Peter Molin.

Cope-filmerna visar en rad konkreta situationer som kan uppstå i relationen mellan barn och föräldrar.

Finns inga givna svar

– Det är som en slags studiecirkel, och bygger på att deltagarna i utbildningen hjälper varandra. Så det är inte så att en tjänsteman kommer med färdiga svar, säger att ”så här ska ni göra”. Utan det handlar om att utifrån filmerna problematisera och diskutera.

Cope handlar inte specifikt om att motverka drogmissbruk utan generellt om att stärka mammor och pappor i föräldrarollen, något som i sin tur visat sig vara effektivt i arbetet mot droger.

18 personer med somalisk bakgrund, de flesta från Lärjedalen och Gunnared, gick förra året utbildningen till Cope-handledare. De har nu börjat hålla egna kurser. Åtminstone två grupper, med 25 till 30 föräldrar i varje, har på så vis fått ta del av innehållet i Cope.

Fler stadsdelar får chansen

Satsningen som gjordes 2009 kostade 325.000 kronor och finansierades med pengar från länsstyrelsen. Social resursförvaltning har nu sökt och fått pengar för en fortsättning. Förutom samarbetet med Lärjedalen och Gunnared vänder man sig till ytterligare sex stadsdelar, som redan arbetar med Cope, med ett erbjudande om att få personal utbildad till kursledare.

Tanken är att de sedan själva ska kunna hålla Cope-kurser för föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. De sex stadsdelarna är Askim, Frölunda-Högsbo, Södra skärgården, Tynnered, Centrum och Härlanda.

För att kunna ha grupper med blandad etnisk bakgrund kommer man den här gången att använda sig av det svenska Cope-materialet.

– Det har kommit en ny svensk version som är mer uppdaterad och där finns också föräldrar med invandrarbakgrund med, förklarar Peter Molin.

Fotnot:
Det bor omkring 3.000 somalier i Göteborg.