Föreläsningar, försäljning och taktil massage. För första gången är Göteborgs Stads dagliga verksamheter med och visar upp sig gemensamt på den stora Leva & Fungera-mässan på Svenska Mässan 16–18 april.

Trots att Leva & Fungera-mässan arrangeras i Göteborg vartannat år sedan 1980-talet är det alltså premiär för en samlad presentation av stadens dagliga verksamhet, för människor med funktionsnedsättning.

– Det är en effekt av den nya, sammanslagna organisationen, säger Kaj Larsson, områdeschef på Norra Hisingen.

– När vi hade 21 stadsdelar, träffades cheferna för daglig verksamhet inte regelbundet. Men nu har vi gjort det i två års tid. Vi jobbar medvetet på att alla ska träffas och på att öka samordningen.

– Nu tar vi ett steg till och visar upp verksamheterna gemensamt, säger Kaj Larsson.

Musik och massage
På Leva & Fungera har daglig verksamhet en butik i sin monter, där man säljer varor som producerats inom de olika verksamheterna. Här kan man lyssna på musik av brukare från Munkebäcken och trumgruppen i Västra Hisingen. Här bjuds på taktil massage och på föreläsningar med Carl Söderholm, om ”Att leva med Aspergers syndrom.”

I montern kan man också träffa personal och brukare som från en grupp på Coop Forum i Bäckebol, en av 5-6 ”utflyttade” eller ”samhällsintegrerade” dagliga verksamheter som finns i Göteborg.

Och så informeras förstås om det breda utbudet av daglig verksamhet:

– Vi har IT, media, teater och hundverksamhet. Vi har butiker, kafeér, hantverk, servicegrupper, tvätterier, vaktmästerier och betonggjuteri, säger Kaj Larsson.

Ett samhälle i miniatyr
– Vi har det mesta, det är som en sorts miniatyr av samhället i stort. Och i Göteborg får alla som deltagit i daglig verksamhet i 25 år en gratifikation – precis som andra kommunalt anställda. Det tror jag är en viktig symbol.

Totalt deltar cirka 1 400 personer i Göteborg i daglig verksamhet.
– Vi ska både jobba med människors utveckling och självständighet och skapa en plats och ett sammanhang för den här gruppen i samhället, säger Kaj Larsson.

– Samtidigt visar vi att de här människorna finns och har samma rätt som alla vi andra att synas och vara ute i samhället.

Det är fri entré till Leva & Fungera-mässan.