Skicka in senast 28 september. Vilket nytt hus som blev klart förra året tycker du är bäst? Passa på att nominera! Varje år delas Per och Alma Olssons fond ut pris för ”årets bästa byggnad” till den byggaktör som 2017 färdigställde ett hus som bäst uppfyller fondens krav på en byggnads utformning och användning.

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

Vem som helst kan nominera
Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland de senaste årens pristagare har vi bland annat Däckhuset, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry hill i Hovås och Kville saluhall.

Vinnaren utses av en sakkunnig jury, men vem som helst kan nominera. Är det något hus som stod färdigt 2017 som du tycker är extra fint och funktionellt? Skicka din nominering senast dene 28 september till sbk @sbk.goteborg.se och skriv ”Nominering Per och Alma Olssons Fond” i ämnesraden.