Extra fint och funktionellt. Varje år delas Per och Alma Olssons fond ut pris för ”årets bästa byggnad” till den byggaktör som under förra året byggde klart hus som bäst uppfyller fondens krav på en byggnads utformning och användning. Vilket hus tycker du är bäst? Passa på att nominera.

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs stad att via en fond varje år delas ut till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. Bland de senaste årens pristagare har vi bland annat Däckhuset, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Snowberry Hill i Hovås, Kville saluhall och Nötkärnan i Bergsjön. Förra året var det Göteborgs krematorium som vann (se bild).

Vinnaren utses av en sakkunnig jury, men vem som helst kan nominera. Är det något hus som stod färdigt 2018 som du tycker är extra fint och funktionellt? Skicka din nominering till

sbk @sbk.goteborg.se senast den 4 oktober och skriv ”Nominering Per och Alma Olssons Fond” i ämnesraden.