Sista rycket att anmäla sig som kandidat.   – Ungdomsfullmäktige är de ungas röst i Göteborg. Ta chansen och rösta på en kandidat du tror kan genomföra det du tycker är viktigt! 17-åriga Vera Zhang från Norra Hisingen är andre vice ordförande i Göteborgs ungdomsfullmäktige. Nu hoppas hon att Göteborgs unga tar chansen att utöva sin demokratiska rättighet.

17-åriga Vera Zhang från Norra Hisingen är andre vice ordförande i Göteborgs ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige finns till för att ge barn och unga ökat inflytande och består av 101 ledamöter från alla stadsdelar i Göteborg. Den 6 november är det dags för årets val och att utse de kandidater som ska representera Göteborgs unga det kommande året.

Fram till dagen före, den 5 november, går det också att anmäla sig som kandidat i valet. Något som 15-åriga Armin Alibadi från Gärdsåsskolan i Östra Göteborg i år har gjort för första gången.

Vill se en bättre skola

Han hoppas framför allt kunna göra skolan bättre, och att elevernas röst ska höras.

– Det finns mycket i skolan som jag tycker behöver bli bättre, till exempel mer aktiviteter, skolmaten och bättre lärare. Det hoppas jag kunna jobba med i ungdomsfullmäktige om jag blir invald, säger Armin Alibadi.

Armin finns, precis som de andra kandidaterna presenterade på ungdomsfullmäktiges webbplats. Där kan man läsa hur gamla de är, vilken stadsdel de kommer från, vilken skola de går i och vilka frågor de tycker är viktiga att jobba med om de bli invalda.

– Jag hoppas folk går in där och tittar och sen gör sig en uppfattning om vem de vill lägga sin röst på. Ungdomsfullmäktige kan göra skillnad. Det var bland annat vi som tog initiativ till och drev frågan om sommarlovskort i Göteborg. Nu togs det bort förra året, men vi kämpar för att det ska införas igen, säger Vera Zhang.

Konferens om rasism

För henne är rasism och att ingen ska utsättas för kränkningar viktiga frågor. Hon berättar om den konferens om just dessa frågor som ungdomsfullmäktige ordnar den 4 november. Till den kan alla unga i Göteborg och hela klasser anmäla sig för att lära mer om och diskutera det aktuella ämnet.

15-årige Armin Alibadi från Gärdsåsskolan i Östra Göteborg kandiderar i år till ungdomsfullmäktige för första gången.

Valet till ungdomsfullmäktige pågår 6–16 november och man röstar via en applikation på ungdomsfullmäktiges webbplats. Det är ett personval, och varje röstade får rösta på en kandidat. Röstberättigade är alla unga som är folkbokförda (bor) i Göteborg och som har börjat 5:e klass, men inte fyllt 18 år.

En demokratisk rättighet

– Att nyttja sin rösträtt är grunden i vår demokrati, och det gäller också i det här valet. Tyvärr har antalet röstande sjunkit de senaste två åren och det ser väldigt olika ut från stadsdel till stadsdel, säger Paula Aijmer, planeringsledare på ungdomsfullmäktiges kansli.

Östra Göteborg och Västra Hisingen har högre valdeltagande än till exempel Centrum.

– Det här är inget skolval, men skolan är vår främsta arena att nu ut med information om ungdomsfullmäktige. Nu hoppas jag att den nya grundskoleförvaltningen kommer att bidra till större likvärdighet mellan olika skolor och stadsdelar, säger Paula Aijmer.

Den 17 november vet vi vilka kandidater som kommit in 2021 års ungdomsfullmäktige.