För nior och gymnasieelever. Nu är det snart dags att söka kommunala sommarjobb inom Göteborg Stads förvaltningar. Det finns cirka 1700 jobb att söka för gymnasieelever och 949 för niondeklassare folkbokförda i Göteborg.

– För många ungdomar blir det kommunala feriejobbet den första inblicken i arbetslivet, säger Jessica Dahlström, projektsamordnare på arbetsmarknadsenheten i Göteborgs Stad.

Arbetet med att få in ett tillräckligt antal arbetsplatser pågår just nu, och Jessica Dahlström hoppas att man uppnår målet på 1700 platser.

– Vi letar platser inom kommunala verksamheter, de flesta feriejobb finns inom skola, vård, omsorg, vaktmästeri, städ och måltid. Vi har även en del upparbetade kontakter inom föreningslivet, säger hon.

Får vykort hem i brevlådan
Ansökningstiden för gymnasieeleverna är 1-28 februari, medan niondeklassarna kan söka under hela mars månad.

Samtliga förstaårselever på gymnasiet som är behöriga att söka kommunala feriejobb i Göteborg – cirka 7000 stycken – kommer att få hem ett vykort i brevlådan.

Fördelas genom lottning
Det är slumpen som avgör vem som får ett feriejobb, eftersom platserna fördelas genom lottning. Den 22 mars redovisas resultatet av lottningen, på Göteborgs Stads hemsida och gp.se. Niornas feriejobb lottas på olika datum ute i stadsdelarna.

– För att det ska vara jämlikt lottas hälften av platserna till killar och hälften till tjejer. Platserna tillsätts efter principen att tjejer ska få prova på traditionellt manliga arbetsplatser och vice versa. Det kan göra att man får positiva intryck av en arbetsplats man inte kunnat tänka sig innan, säger Jessica Dahlström.

Folkbokförd i Göteborg
Behöriga att söka är de elever som är folkbokförda i Göteborgs stad och går i årskurs 9 i grundskolan eller åk 1 i gymnasiet eller introduktionsprogrammet. Undantag görs för elever på barn- och fritidsprogrammet samt vård och omsorgsprogrammet som är garanterade feriepraktikplatser inom sitt område. De kan söka även när de går i tvåan på gymnasiet.

Elever som går andra året på språkintroduktionsprogrammet kan enbart söka när de studerar andra året.

– Då bedömer vi att de kommit tillräckligt långt i sin språkutveckling för att kunna komma ut på en arbetsplats, säger Jessica Dahlström.