Fler jobb för gymnasieelever i år. Sommaren kanske känns avlägsen, men nu är det dags att söka kommunala sommarjobb i Göteborg. Det finns 1 700 feriejobb till gymnasieelever och 960 till niondeklassare.

Förra året fanns 1500 platser för gymnasisterna, där blir det alltså en utökning i år.

– Våra politiker vill att fler ska få möjlighet till feriejobb i år, säger Jessica Dahlström, projektsamordnare på arbetsmarknadsenheten i Göteborgs Stad.

– Ännu vet vi inte om vi får ihop så många platser, arbetet att få in dem pågår för fullt nu. Men politikerna har satt som mål att vi ska erbjuda 1 700 feriejobb.

Får vykort
För niondeklassarna blir det en minskning i år, från förra årets 1100 platser. En orsak är riksdagens beslut förra året att höja arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Det har lett till att de avsatta pengarna inte räcker till mer än 960 platser.

Ansökan är öppen nu och för gymnasieeleverna gäller det att söka senast 28 februari, medan de som går i nian har tid på sig fram till 31 mars. Alla som är behöriga att söka ska få ett vykort hem i brevlådan, som påminnelse. För alla ungdomar gäller att man måste vara folkbokförd i Göteborg och inte ha haft ett kommunalt feriejobb tidigare.

Lottning 22 mars
För de äldre eleverna gäller att de som går i årskurs ett på gymnasiet eller introduktionsprogrammet kan söka. Och nytt för i år är att nyanlända elever som går språkintroduktion årskurs två också kan söka.

– Det är för att säkerställa att de som går språkintroduktion men som av någon anledning inte börjar i vanliga gymnasieprogrammet ändå har möjlighet att få ett feriejobb, säger Jessica Dahlström.

– I årskurs två hoppas och tror vi att de är så pass långt komna i sin språkutveckling att de klarar att vara ute på en arbetsplats.

Ungdomarna kan inte söka ett visst jobb, utan de lottas ut helt slumpvis. Dock med ett undantag. Elever på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet är garanterade ett feriejobb inom sitt område.

Den stora lottdragningen för gymnasieplatserna sker 22 mars. Resultatet publiceras direkt på Göteborgs Stads hemsida och på GP.se. Niornas feriejobb lottas också fram, men ute i de olika stadsdelarna och på olika dagar.