För ekonomiskt behövande. Under april går det återigen att söka pengar ur de sociala stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Kravet är att den som söker är ekonomiskt behövande, äldre eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Förra året beviljades drygt åtta miljoner kronor.

Totalt förvaltar Göteborgs Stad lite mer än 80 stiftelser som årligen delar ut sammanlagt 20-25 miljoner kronor. Ett 30-tal av dem är så kallade sociala stiftelser och här kan även privatpersoner söka medel.

Pengarna är inte skattepliktiga och eventuella socialbidrag eller bostadsbidrag påverkas inte.

− Det handlar om en gåva. Pengarna är till för att sätta lite guldkant på tillvaron. Man kan söka fler gånger, men vi prioriterar dem som söker för första gången, säger Anna Strindberg på samförvaltningen för Göteborgs Stads stiftelser.

Årsinkomst på max 178 000 kronor
Några sociala stiftelser vänder sig till äldre eller till människor med fysisk sjukdom. Men i de flesta fall handlar det om att vara så kallat ekonomiskt behövande vuxen, barn eller barnfamilj.

− Vi använder oss av Skatteverkets definition för att avgöra om man är ekonomiskt behövande, säger Anna Strindberg.

Det innebär en årsinkomst på max 178 000 kronor per år och att en eventuell förmögenhet inte får vara mer än 44 500 kronor per person i hushållet.

Ingen motivering krävs
Ansökningstiden är till den 30 april. En gemensam ansökningsblankett för Göteborgs Stads sociala stiftelser finns att skriva ut på Göteborgs Stads hemsida.

− Man måste skriva under och skicka in sin ansökan tillsammans med de intyg som efterfrågas, säger Anna Strindberg och fortsätter:

– Vi kräver inte att man motiverar varför man söker pengar, utan det handlar bara om att sanningsenligt pricka för det på blanketten som stämmer in på en själv. Så undersöker vi om det finns någon stiftelse som passar.

Förra året kom runt 3 000 ansökningar in och 1 300 personer fick pengar beviljade.