Nu ska vi klara oss en vecka. Årets upplaga av Beredskapskampanj 72 timmar som Göteborgs Stad genomfört varje höst i flera år blir den sista. Nästa år kommer kampanjen istället innehålla en uppmaning om att vi ska klara oss i en vecka vid en krissituation.

Klarar du dig i 72 timmar? Den frågan har Göteborgs Stads Samhällsskydd och beredskap frågat göteborgarna i en återkommande kampanj de senast åren. Den handlar om hur vi på bästa sätt kan förbereda oss inför en kris eller krig. Hur vi kan klara oss utan exempelvis värme, vatten i kranarna och mat i affären.

Inför årets kampanj konstaterar Filip Lundgren, avdelningschef på stadsledningskontoret, att det blir stadens sista med fokus på 72 timmar. Försvarsberedningen har nämligen kommit fram till att det inte räcker med 72 timmars beredskap.

– Vid en kris kommer samhället att först rikta in sin hjälp på de mest utsatta, som äldre och sjuka. Under tiden förväntas alla andra klarar sig själva. Nu uppskattar man tiden för de första insatserna kan ta upp emot en vecka.

Sämre rustat samhälle
Den årliga beredskapskampanjen är en del av en nationell satsning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Bakgrunden är att samhället idag är känsligare för störningar än vad det var förr. Hushållen är sämre rustade och det kan räcka med ett oväder eller elavbrott för att många människor ska få problem med försörjningen. I dagens storstäder har man till exempel nära till mataffären och har därför sällan ett matlager hemma som man kunde ha förr.

Kampanjen från MSB utgår ifrån människans grundbehov av vatten, mat, värme, sömn eller trygghet. I informationsmaterial och på sajten ”72 timmar” finns rekommendationer på vilka förnödenheter du behöver hemma för att kunna tillgodose alla grundbehov även vid en kris.

Filip Lundgren ser en förändring i folks medvetenhet kring krigsberedskap sedan kampanjen startade 2017.

– Frågan är mer i fokus nu, i mediabevakningen och samtalet mellan människor, säger han.

Årets kampanj äger rum vecka 42 och kommer framförallt synas på Göteborgs buss- och spårvagnshållplatser.