Valstuga i Nordstan. På fredag startar årets val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Röstningen sker via en barnanpassad valapplikation på nätet och pågår i tio dagar. Hundratalet unga kandiderar till de 81 platserna som ledamöter och 20 platserna som ersättare i fullmäktige.

Valet till Göteborgs ungdomsfullmäktige äger i år rum för nionde gången. Rösta får alla som går i femte klass och uppåt göra, men inte den som har fyllt 18. I år är det ungefär 37.000 röstberättigade över hela staden.

Det handlar om att välja representanter för den egna stadsdelen – inte för något politisk parti. Men hur många kandidater det finns att välja mellan skiljer sig mellan olika delar av staden.

− Stadsdelar som har många friskolor, som till exempel Centrum, har inte lika många kandidater som stadsdelar med hög andel kommunala skolor, som Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Angered. Vi har lättare att nå ut till dem, säger Paula Aijmer, planeringsledare för ungdomsfullmäktige.

Drivit frågan om bättre kollektivtrafik
Bland ungdomsfullmäktiges mer framgångsrika insatser märks arbetet för tillgängligare kollektivtrafik för stadens unga.

− Ungdomsfullmäktige har också drivit frågan om nya grusplaner runt om i staden och nu har några av ungdomarna fått park- och naturförvaltningen att jobba med idén om en ”barfotapark”, det vill säga en slinga där man kan gå på olika underlag, säger Paula Aijmer.

Röstningen sker på nätet med hjälp av en speciellt barnanpassad valapplikation, som utvecklades till valet förra året och som under året har vidareutvecklats och finjusterats.

Den 12-13 november är det valstuga med olika aktiviteter i Nordstan.