Det stora fel som slog ut all elektronisk kommunikation på park- och naturförvaltningen under närmare två dygn är nu avhjälpt. Löne- och personalsystemen fungerar igen, liksom e-posten.

– Vi är igång på Härlanda park fullt ut för de viktigaste funktionerna, säger Monika Olsson, ekonomichef och IT-ansvarig på park- och naturförvaltningen.

Sköter många löneutbetalningar

Vad det stora felet berodde på ska nu utredas närmare, klart är dock att det är ett hårdvarufel. Telia tvingades skicka efter ny utrustning från Stockholm under onsdagskvällen.

– Vi kommer nu att ha en väldigt noggrann genomgång tillsammans med ADB-kontoret, vi ser väldigt allvarligt på det här. När en sådan här sak inträffar märker man hur beroende man är av att kommunikationen fungerar, säger Monika Olsson.

Park- och naturförvaltningen servar förutom sin egen personal också ett stort antal förvaltningar med lönearvoden, bland annat ansvarar man för utbetalning av cirka 5.000 löner per månad.