Ceremoni på konserthuset. Tolv personer belönas med Göteborgs Stads förtjänsttecken efter att ha gjort betydande insatser för staden. Sex kvinnor och lika många män.

En socionom, en professor i fysik, en industridesigner, en landshövding, en bibliotekarie och sju andra får ta emot ett märke och en Poseidonstatyett för de insatser de har gjort för staden Göteborg.

Utdelningen av förtjänsttecknet kommer att äga rum 4 juni vid en ceremoni klockan 18.30 i konserthuset.

Det är Kommunfullmäktiges presidium som varje år utser vilka som blir mottagare av Göteborgs Stads förtjänsttecken.