Ledarna i Göteborg Stad är betydligt nöjdare med sin arbetssituation än övrig personal. Det visar stadens nya ledarenkät. På så gott som alla punkter tycker ledare på olika nivåer att saker och ting förbättrats jämfört med förra året. Ett undantag finns: chefer inom stadsdelsförvaltningarna är mindre nöjda med lönen än förra året.

– Hos dem ser vi en nedgång från 52 till 49 – där måste vi titta på vad som kan ligga bakom det resultatet , säger Elisabeth Persson, planeringsledare på stadskansliet.

Vaksamhet kring arbetsbelastningen

Generellt kan annars noteras att ju högre ledarna finns i hierarkin desto mer nöjda är de med sin arbetssituation. Mest anmärkningsvärt är möjligen att de chefer som arbetar allra mest – över 60 timmar i veckan – säger sig vara väldigt nöjda med sin situation.

– Jag kan inte förklara det på annat sätt än att det antagligen gäller chefer på de allra högsta positionerna och att de kanske också har störst möjlighet att styra sin tid, funderar Elisabeth Persson.

Samtidigt finns det en vaksamhet kring arbetstakt och arbetsbelastning. Inte minst uppger kvinnliga chefer att just de faktorerna är problematiska.

81 procent svarade

Många av de kvinnliga cheferna återfinns inom hårt arbetsbelastade verksamheter som vård, omsorg och utbildning.

Även när det gäller ersättning och arbetsmiljö är manliga chefer mer nöjda än sina kvinnliga kollegor.

Bland de 15 olika faktorer som undersökts noteras störst positiv ökning för Arbetsklimat och -kultur. 81 procent av Göteborgs arbetsledare, 1.200 chefer, deltog i enkäten.

Läs också:
Stadens medarbetare har blivit mer nöjda med jobbet [2007-11-27]