Flera motioner fick bifall. Ungdomsfullmäktiges första stormöte 2019 är avklarat. Ledamöterna hann med att debattera flera frågor och välja en ny ordförande. Med en rösts marginal tog Lilian Helgason över posten efter Edvin Johansson.

Lilian Helgason är ungdomsfullmäktiges nya ordförande.

I höstas var det val till ungdomsfullmäktige och onsdag 20 februari samlades de flesta av fullmäktiges 81 ledamöter och 20 ersättare för årets första stormöte.

Ledamöterna Rasmus Djerf, Västra Göteborg, och Charlie Arby, Lundby, började med att rapportera från ungdomsfullmäktiges julfest i december – vad som åts och att syftet med att gamla och nya medlemmar skulle umgås uppfylldes.

”Tredje året i ungdomsfullmäktige”
Därefter var det val av ordförande. Fem kandidater utmanade 2018 års ordförande Edvin Johansson och fick två minuter vardera för att övertyga ledamöterna om att rösta på just hen. Förra årets vice ordförande Lilian Helgason, Lundby, tog en knapp seger vilket innebar att hon och Edvin fick byta plats med varandra framme vid podiet. Charlie Arby valdes till andre vice ordförande.

– Det är mitt tredje år i ungdomsfullmäktige, berättar Lilian, som läser natur på Donnergymnasiet, efter mötet.

– Tidigare har jag jobbat mycket med frågan psykisk ohälsa, som är ett ämne jag tycker är viktigt. Det tänker jag fortsätta göra, säger hon.

”Frukt är nyttigt”
På onsdagens stormöte märktes att miljö är en het fråga bland de unga. Edvin Johanssons, Majorna-Linné, och Amil Basic, Norra Hisingen, lade fram ett förslag att ungdomsfullmäktige ska arbeta för en bättre miljö. Det vill de två bland annat göra genom att få fler att åka kollektivt och att cykla. Det är en fråga för utskottet för stadsutveckling, tyckte de, och en majoritet av ledamöterna höll med.

Edvin Johansson stod också bakom en motion om att lägga 10 000 kronor – av ungdomsfullmäktiges budget på 300 000 kronor – på frukt till kontoret. Många ledamöter går direkt från skolan till kontoret och behöver något att äta, ansåg Edvin.

– Men varför inte snacks och godis i stället – sånt som folk tycker om, undrade Kim Son Ngo, Östra Göteborg, i en replik.

– Frukt är nyttigt, godis är inte nyttigt, svarade Edvin Johansson, som också fick svara på varför det just skulle vara ekologisk frukt och om det inte är lika viktigt att den är närproducerad.

Motionen om frukt på kontoret bifölls av ungdomsfullmäktige.

Inga kepsar till ledamöterna
Hur ungdomsfullmäktige ska synas bättre genom sin klädsel var också ett ämne som debatterades friskt under mötet. Motionen om nya luvtröjor till samtliga ledamöter till en kostnad av 25 000 kronor bifölls. Men Sten Bergs motion om att även satsa på kepsar röstades ner.

Theodor Hansson, Majorna-Linné, tyckte att ungdomsfullmäktige redan hade lagt mycket pengar på sig själva.

– Det kanske sticker i ögonen på skattebetalarna, sa han.

Kim Son Ngo höll ett engagerat anförande om att han ville att ungdomsfullmäktige ska verka för att göra protestlista mot stadens nedskärningar på satsningar och verksamheter som rör barn och ungdomar. Ungdomsfullmäktige bestämde att bifalla motionen.

”Nervöst på första mötet”
Stormötet var ett av årets fem möten. Däremellan jobbar ledamöterna och de fem utskotten på så mycket som de själva vill. Ungdomsfullmäktiges kontor har öppet två dagar i veckan och där kan ledamöterna träffas.

– Som ordförande ser jag fram emot att stötta och lyfta upp andra i ungdomsfullmäktige – få ledamöterna att utvecklas och känna sig mer bekväma. Jag kommer själv ihåg hur nervöst det första stormötet var. Nu är det som att prata med sina kompisar, säger Lilian Helgason.