Vårt Göteborg bevakar. På söndag är det dags att tända första adventsljuset. Men också en tid då bostadsbränderna ökar dramatiskt. Mer än 40 procent av alla bränder orsakade av levande ljus inträffar i december. För nionde året i rad bevakar Vårt Göteborg spis- och ljusbränderna.

Följ ljusbränderna här

Tiden mellan första advent och Trettonhelgen bjuder på många vackra, tindrande ljus – men också brandfara. Även i år uppmärksammar och rapporterar Vårt Göteborg om ljus- och spisbränder i området.

För den som ”redan har allt”, finns det både mjuka och hårda julklappar att önska sig, för ett bättre brandskydd därhemma. En brandfilt och en brandsläckare, till exempel. Faktum är att det nästan alltid är någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.

Antalet ljusbränder har minskat
– De flesta har väl redan en brandvarnare hemma, då är det jättebra att bygga på säkerheten med en brandfilt och en sexkilos pulversläckare, säger Tove Nyth, olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Förra året fick Räddningstjänsten rycka ut till sju bränder orsakade av levande ljus. Och så brukar det vara; runt åtta-tio sådana bränder. Det är klart färre än för cirka tio år sedan, då det brukade inträffa runt 30 ljusbränder december – januari.

Att bränderna minskat, beror förmodligen på mer och bättre information om brandfarorna runt jul och nyår. I år går Brandskyddsföreningen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut i en nationell informationskampanj. De har bland annat utlyst första advent till stora brandvarnardagen. Då är det läge att kolla batterier och att varnaren fungerar.