Drogen kat betraktas av vissa som andlig föda. Av andra som en drog bättre än alkohol. Men åsikterna går isär och det verkar inte finnas någon enhetlig uppfattning bland somaliska män och kvinnor i Sverige. Det visar en studie som är gjord av forskaren Fatumo Osman och som presenterades på en kat-konferens i Göteborg under fredagen.

Studien ”Uppfattningar om kattanvändande bland somaliska kvinnor och män boende i Sverige” är baserad på intervjuer med fjorton personer, varav åtta män och sex kvinnor.

− Uppfattningen om kat varierar, det finns ingen enhetlig bild. Några av de intervjuade är för kat, men de flesta är emot, säger Fatumo Osman, forskare vid Mälardalens högskola.

Sprids till svenska ungdomar

Fatumo Osman tror att de uppfattningar om kat som kommer fram i studien går att hitta hos kvinnor och män med somaliskt ursprung i hela Sverige.

− En del säger att de tuggar kat eftersom andliga ledare i Somalia gör det. Andra tycker att det är en drog som är mycket bättre än alkohol, eftersom man blir så beteendeförändrad av alkohol, säger Fatumo Osman och fortsätter:

− De flesta är överens om att det ligger ett grupptryck bakom användningen, att kat skapar en social gemenskap, och att drogen även har börjat att spridas till svenska ungdomar.

Vanlig drog i Göteborg

I Göteborg är kat en vanlig drog. En enkätundersökning bland göteborgare med somaliskt ursprung visade tidigare i år att drygt hälften av männen och 20 procent av kvinnorna har tuggat kat. Ofta leder missbruket till svåra sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem.

Fredagens konferens om kat fokuserade på ny forskning inom området. Den arrangerades av Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Mobilisering mot Narkotika och är en del av det kat-projekt som staden driver sedan 2005.