"Bättre organiserat och samordnat". En toalett som kan rotera 360 grader. Det är resultatet av en innovativ tävling som kan betyda att utformningen av bostäder förändras i Norge. Jan-Tore Lindskog med uppgift att göra Oslo mera tillgänglig, är mäkta stolt över projektet. Han besökte Göteborg i september för att ta del av tillgänglighetsarbetet här.

Jan-Tore Lindskog var här tillsammans med 27 kollegor från olika förvaltningar i Oslo, alla besjälade av tillgänglighet, att förmedla egna erfarenheter och att ta del av vad som görs i Göteborg.

I Norge antogs begreppet Universell utformning för drygt 20 år sedan, och det har haft stor betydelse för utvecklingsmålet att produkter, miljöer och tjänster kan användas av alla människor.

Strängare lagstiftning i Norge
– I Norge har vi strängare lagar och byggföreskrifter när det gäller tillgänglighet, vilket jag är mycket stolt över. Men i Göteborg har man organiserat tillgänglighetsarbetet bättre och det sker mer samordnat, berömmer Jan-Tore Lindskog.

Han är anställd på det kommunägda företaget Omsorgsbygg i Oslo, som bygger allt från förskolor till brandstationer och sjukhus, och Lindskog är rådgivare for universell utformning. Han leder också tillgänglighetsprojektet i Oslo kommun med egen budget på 80 miljoner kronor, som kan sökas för att förbättra tillgängligheten i befintliga byggnader och områden.

– Just nu har vi cirka 70 projekt, stora som små, som fått pengar. Det är inom en rad verksamheter, som badplatser, sjukhem och parker. Pengarna är väl använda, och vi har en stadigt ökad efterfrågan, säger Jan-Tore Lindskog.

”Ambitiöst mål”
Oslo har en vision och en strategisk plan för att vara tillgänglig för alla år 2025.

– Det är ett mycket ambitiöst mål, och så klart hoppas jag att det kan uppfyllas så att alla exempelvis kan komma in i samma entrédörr och ha lika möjligheter, säger Jan-Tore Lindskog.

En innovation som Lindskog har stora förhoppningar kring är en toalett som håller på att testas vid Norskt forskningslaboratorium for universell utformning vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet – NTNU på Gjøvik.

– Testprojektet med den roterande toaletten kan innebära att byggföreskrifterna ändras. Vi kan kanske bygga mindre toaletter, samtidigt som tillgängligheten blir bättre. För många äldre kan det betyda att de kan bo kvar hemma ytterligare några år, säger Jan-Tore Lindskog.