Göteborg delar erfarenheter med andra. Hur självkörande bilar och elfordon påverkar framtidens städer, affärsmodeller för delningsekonomi och vilken roll cirkulär ekonomi har för hållbara städer. Det är frågor som diskuteras på Smart City Seminars i Race Village onsdag 20 juni.

– Vi vill lyfta sådant som staden kan ha nytta av och utbyta erfarenheter med andra, säger Bernt Svensén, från arrangören Green Gothenburg/Business Region Göteborg.

Volvo Ocean Race är ett bra tillfälle då många människor samlas i Göteborg och seminarierna är fulltecknade med 300 deltagare från hela världen – bland annat Singapore, Indien, Kina och förstås Sverige och övriga Europa.

Göteborg ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom flera av de aktuella ämnena, bland annat när det gäller eldrivna och självkörande/autonoma fordon. Därför är ElectriCity – inte minst hur näringsliv, akademi och myndigheter här samverkar – ett av exemplen som representanter från Göteborg kommer att berätta om.

Inspiration från andra
– Men vi behöver också input från andra. Norge är världsledande när det gäller elmobilitet i förhållande till sin befolkning, och på plats finns representanter därifrån för att berätta om deras erfarenheter. I Hamburg händer en hel del spännande när det gäller autonoma fordon som vi ska får höra mer om, säger Bernt Svensén.

Cirkulär och delningsekonomi är dagens andra stora tema. Här handlar det bland annat om att hitta affärsmodeller och teknik för att skapa en mer hållbar ekonomi. Hur kommersiella aktörer kan samarbeta med medborgainitiativ och offentliga aktörer är en av frågorna som representanter från bland annat Uber och Volvo Cars diskuterar med Emma Öhrwall från organisationen Kollaborativ ekonomi Göteborg.

Bäddar för givande diskussioner
– Det är representanter på toppnivå och en stor bredd på deltagarna vilket bäddar för spännande och givande diskussioner. På plats finns bland anat näringslivsminister Mikael Damberg, Robert Missen från EU-kommissionen, Wang Zhixiong ordförande i Shanghais handelskammare och näringslivsreportern Jack Ewing från The New York Times är moderator för diskussionerna, säger Bernt Svensén.

Förutom seminarierna anordnas en rad studiebesök, bland annat till Johanneberg Science Park för att titta på energisparande projekt. Den som är nyfiken på elmobilitet och autonoma fordon kan följa med på tur till det svenska forskningsinstitutet RISE i Lindholmen Science Park och Volvo Demo Arena i Frihamnen.