För en jämlik stad. Hur kan Göteborgs Stad och näringslivet samverka för en jämlik stad? Det undersöks i ett delprojekt kring innovation.  Efter nulägesanalys väntar nu en mer kreativ fas. ”Hösten ska vi ägna åt att skapa ett engagemang och förbereda så att de här idéerna eller förslagen kan tas emot i stadens och näringslivets arbete”, säger projektledaren Henrik Jutbring. 

Henrik Jutbring.

I Göteborgs Stad pågår sedan 2018 ett strukturerat arbete med innovation i stadens verksamheter. I innovationsprogrammet finns olika delprojekt och i Go:innovation fas 3 ingår det att stärka kopplingen och hitta mötespunkter mellan stadens övriga program.

Ett av dem är Göteborgs Stads program för en jämlik stad och i det ingår delprojektet “Utmaningsdriven innovationssamverkan för en jämlik stad” som startade i våras.

– Det finns ett stort engagemang och det är viktigt att både staden och näringslivet är representerade. Från akademin har vi med följeforskare som är kunniga inom samverkan, hållbarhet och offentlig organisering, säger Henrik Jutbring, strateg på jämlik stad, social resursförvaltning, och projektledare för delprojektet.

Identifierat två frågor

En nulägesanalys har visat vilka frågor delprojektet ska tänka kring nästa år. Första frågan handlar om näringslivets och kommunens gemensamma ansvar och ledarskap.

– Hur kan man tänka kring att samla kraften från näringsliv och stad för att tillsammans få större makt över samhällsutvecklingen?

Den andra frågan handlar om hur man kan skapa en överblick och samordning kring alla de initiativ som redan pågår.

– Det tycks finnas behov av en arena för utbyte och kunskap. Insatser inom skola, arbetsmarknad eller stadsbyggnadsfrågor, har många likheter men sker ibland isolerade från varandra, hur skulle man kunna samla dem?

Engagerat näringsliv

Henrik Jutbring återkommer till det engagemang som finns i frågan och pekar på ett aktuellt exempel

– Näringslivsgruppen, som organiseras via Göteborg & Co, består av ett 20-tal stora privata arbetsgivare. Gruppen har funnits sedan 1988 och har genom åren gjort stora insatser för destinationen Göteborg. Den representerar över 100 000 arbetstillfällen i Göteborgsregionen. Nu vill de jobba med social samhällsutveckling och frågade: Hur gör vi det bäst tillsammans med Göteborgs Stad? Den frågan var en viktig ingång i det här projektet.

Möte mellan ekonomisk och social hållbarhet

I arbetet är näringslivsprogrammet, innovationsprogrammet och besöksnäringens program representerade ihop med programmet för en jämlik stad.

-Man kan se det som mötet mellan ekonomisk och social hållbarhet, det är det vi utforskar i vår expedition, säger Henrik Jutbring.

Paul Welander, senior vice president för Volvo car corporation, är med i styrgruppen för delprojektet.

“Ett väldigt gott syfte”

Paul Welander, senior vice president på Volvo car corporation, är med i styrgruppen för delprojektet.

– Det är ett jättebra projekt med ett väldigt gott syfte. Det finns möjligheter i det och alla har att något att vinna på ett jämlikt samhälle. Jag tror inte på devisen att ensam är stark, man måste kroka arm med andra för att få saker och ting att hända.

Vad betyder projektet?

– Näringslivet är beroende av att det ska finnas arbetskraft i morgon. För att få konkurrenskraftig arbetskraft behöver vi få ungdomarna genom grundskolan med godkända betyg vidare genom gymnasiet och examen från en eftergymnasial utbildning. Men vi vill också ha mer än en konkurrenskraftig arbetskraft. vi vill att arbetstagarna ska trivas där de bor och vilja bo här i Göteborg, bara det är ett jättebehov.

Göteborgs Stads innovationsprogram pågår mellan 2018 och 2023. Göteborgs Stads program för en jämlik stad pågår mellan 2018 och 2026. Delprojektet “Utmaningsdriven innovationsamverkan för en jämlik stad” avslutas hösten 2021.