Teknikmentorer ger positiva resultat. Välfärdsteknik är all teknik som kan öka livskvalité, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationer. När personalen inte kunde lära ut tekniken till deltagarna gjorde man tvärtom. För ett år sedan startade projektet teknikmentorskap inom välfärdsteknik.

André Andersson är stödpedagog med ett särskilt uppdrag inom välfärdsteknik.

Solen skiner över parken och i fjärran skymtar klarblått vatten. Runt omkring i parken hänger tavlor med diverse olika motiv. I ett hörn står hantverk av olika slag som är till försäljning. Det finns ingen försäljare i närheten, men med hjälp av en lapp med ett swishnummer är det möjligt att få kontakt med en.

Vi befinner oss i en fiktiv värld som dagliga verksamheter i Göteborgs Stad använder för att visa upp och sälja sina arbeten. Datorvärlden är bara ett av de tekniska verktygen som daglig verksamhet i Göteborg använder idag.

Möjlighet till större självständighet

För ett år sedan fick stadsdelen Östra Göteborg pengar för att arbeta med målet: Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Genom välfärdsteknologiskt stöd i olika former ska brukaren ges möjlighet till en större självständighet, trygghet och delaktighet i sin vardag. André Andersson, som är stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik, fick i uppdrag att komma igång med tekniken.

Många teknikintresserade i daglig verksamhet

Ganska snart upptäckte han att det fanns behov av kompetens bland personalen för att arbeta med ett flertal digitala hjälpmedel och produkter.

– Personal satte sladdar åt fel håll och produkter gick sönder, säger André Andersson.

André och kollegorna insåg att det fanns många teknikintresserade på de dagliga verksamheterna. Hans ambition blev att använda deras kompetens, istället för att lära personalen från början. Genom att åka snålskjuts med brukarnas kompetens kom välfärdstekniken igång snabbt.

Teknikmentorskapet kom till i augusti 2020. Språnget Media är en daglig verksamhet i Alelyckan och projektets nav. Verksamheten har varit med i projektet sedan september.

Beredd på kamp

André Andersson trodde att det svåra skulle bli att få med personalen på Språnget Media, eftersom responsen kring teknik brukar se väldigt olika ut bland de olika arbetsgrupperna. Men responsen från Språnget Media var positiv. Från André Anderssons sida var den positiva responsen inför projektet över förväntan.

Innan projektet användes datorer och iPads redan på Språnget Media. Verksamheten hade en mediagrupp som arbetade med att göra en tidning. Tidningen delas ut till de andra dagliga verksamheterna i stadsdelen och innehåller bland annat recept, serietips och nyheter.

– För många här är skriva ingenting nytt. De brukar skriva artiklar under dagarna. Jag tror att det är därför det har fungerat bra här. Även personalen är vana vid vid iPads och datorer. Även om playstation var någonting nytt, förklarar Annie Strand, teknikansvarig på Språnget Media.

 Deltagarna bestämmer

Idag arbetar Språnget Media mest med iPads, datorer och Playstation med VR. Brukarnas åsikter har tagits på stort allvar i projektet och därför köptes de mest efterfrågade produkterna in, VR och spel. Produkterna som efterfrågades i början är också de som fortfarande är mest populära.

– Många tänker att playstation bara är en leksak, men du kan omvandla det till metoder. Det finns spel i VR där du kan öva på att flytta hemifrån, sociala kontakter och sex och samlevnad. Alla pusselbitar som inte alla pratar om kan du öva på i en spelvärld, menar André Andersson.

En av teknikmentorerna är Pelle Karlsson som just nu arbetar med apparna. På grund av pandemin, och den begränsade kontakten med andra människor, har inte fått möjlighet att lära ut sina nya kunskaper till andra personer än. Han ser fram emot det när omständigheterna tillåter. Pelle Karlsson menar han kan lära sig själv mer och bli säkrare på teknik samtidig som han lär ut sina kunskaper till andra. Frågespel är hans favorit bland apparna.

– Jag har lärt mig mycket av spelet. Jag har tävlat mot min syster som är all-around kunnig så det har ändå gått skapligt, säger Pelle Karlsson.

Positiva resultat

Under projektets gång har flera av brukarna har sagt att de fått en ökad självkänsla, vilket personalen också kan se. Flera av deltagarna börjar ta mer kontakt med nya människor och skapa relationer.

– Det är ett mjukvärde vi inte kan se statistik på, men vi kan märka av det på hur personer reagerar och agerar, säger André Andersson och ler.

Enligt Annie Strand är det svårt att motivera folk att komma till den dagliga verksamheten och få dem att vilja vara med ibland. Hon berättar att till teknikprojektet kommer deltagarna och stannar till och med ofta kvar på plats efter sin arbetstid. Det är den största positiva effekten som hittills går att se av projektet.

Framtiden är både ljus och mörk

 Verksamhetschefen har gett klartecken till att man ska fortsätta satsa på projektet, dessutom kommer det expandera.

– Det finns ett intresse för att använda projektet nationellt, regionalt och inom Göteborgs Stad, berättar André Andersson.

Även om projektet får fortsatt stöd påverkas framtiden av coronaviruset. Annie och hennes kollegor får inte vara nära varandra och brukarna på samma sätt, och då blir det svårare att samarbeta. Framförallt kan inte teknikmentorerna åka till andra verksamheter och bidra med sina kunskaper.

Besvikelse att många projekt står på paus

– Skriva, testa appar och använda VR kan vi göra här på plats. Men brukarna kan inte heller åka till våran testmiljö och testa VR där. Det finns massa spel där som vi inte har här. Många vill åka dit, men det går inte just nu, säger Annie Strand.

Det är en stor besvikelse att många av projekten står på paus, men personalen har tänkt om och fokuserar istället på vad man kan göra. Just nu ägnar sig brukarna åt att utforma den digitala plattformen så personal kan vända sig dit för att lära sig mer om olika appar och metoder, eftersom det har efterfrågats. André Andersson vill fortsätta dela med sig av projektet till andra:

– Vi hoppas att vi genom vårt arbete kan visa alla inom daglig verksamhet hur roligt det är med teknik.