Hjälp att lösa kortare ärenden. Just nu har flera verksamheter begränsad personlig service på grund av smittspridningen av covid-19. Därför finns Demokratibussen tillfälligt på plats vid Angereds torg nära Medborgarkontoret Angered som en extra förstärkning för invånarna. Här kan du till exempel få hjälp med att skriva ut eller kopiera dokument vid bussen.

Anna Skärström, tillförordnad chef för medborgarkontoren i Göteborg.

– Det finns ett behov av att tillfälligt stärka upp servicen till invånarna med anledning av de anpassningar som gjorts i flera verksamheter på grund av covid-19, säger Anna Skärström, tillförordnad verksamhetschef för medborgarkontoren.

– Vid Demokratibussen kan invånare få hjälp med att skriva ut och kopiera dokument eller låna en dator för att lösa kortare ärenden, fortsätter Anna Skärström

Kan förboka besök till medborgarkontoren

Vid bussen finns det även möjlighet för invånare att boka in besök på något av de fyra medborgarkontoren – i Angered, Biskopsgården, Bergsjön eller Backa. Medborgarkontoren har just nu stängt för drop in-besök på grund av smittspridningen av covid-19, men däremot tar de vid behov emot tidsbokade besök.

Insatsen är ett samarbete mellan socialförvaltningen Nordost, kulturförvaltningen samt konsument-och medborgarservice.