Yes we can är deras slogan. Den 5-6 oktober arrangeras Demokratidagarna för första gången i Västra Göteborg. Över hundra ungdomar från stadsdelen kommer att möta ett 40-tal politiker och tjänstemän. Syftet är ge unga och beslutfattare möjligheten diskutera olika frågor som är viktiga för ungdomarna.

Bakom arrangemanget står Ungdomsforum, en grupp ungdomar som bildades när tre stadsdelar gick ihop och blev Västra Göteborg. Sedan 2012 finns forumet med i stadsdelsnämndens budget. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år.

– Det är framför allt ett tiotal ungdomar som suttit och jobbat intensivt med detta, säger Ida Folkesson, samordnare för Ungdomsforum.

Till den första delen av arrangemanget, på fredag dagtid, är två elever från varje högstadieklass i alla skolor i hela stadsdelen inbjudna. Eleverna kommer tillsammans med politiker och tjänstemän att delas in i tio samtalsgrupper som tar sig an var och ett av tio ämnen.

Teater om hur man gör sin röst hörd
Ämnena är utvalda med hjälp av Lupp-enkäten som gjordes bland alla högstadieskolor förra hösten. Det är allt från segregation till jobbmöjligheter och inflytande i skolan. (Se faktaruta.) Politikerna och tjänstemännen är utvalda för att passa respektive ämne.

På eftermiddagen blir det föredrag om barns rättigheter och teater från Improverket, om hur man kan göra sin röst hörd och påverka som ung.

På fredag kväll öppnas portarna och arrangemanget blir öppet för alla, oavsett ålder och stadsdel. Då fortsätter arrangemanget med musik och dansuppträdanden. Även under lördagen är det öppet hus med mer musik, utställningar och workshops.

– Förhoppningsvis kommer detta leda till att unga får chans till ett större inflytande och att man kan skapa fler mötesplatser mellan unga och beslutsfattare i framtiden, säger Ida Folkesson. Att unga blir tagna på allvar, att man följer upp deras idéer och tankar.