För att öka ungdomars intresse för demokrati och engagemang i politiken hålls nästa vecka ”Demokratirådslag” för gymnasieelever i Västra Götaland. Tanken med Demokratirådslaget är att ha demokratiarbete på dagordningen hos lärare, elever och förtroendevalda under samma vecka. Mötesplatser anordnas i flera delar av regionen. Dessutom bjuds förtroendevalda och partier in till skolorna.

Demokratiforum i Västra Götaland är huvudarrangör för Demokratirådslaget. Syftet är att öka kunskapen och intresset för demokrati i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Demokratiforum drivs på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund. Det består av förtroendevalda från Göteborgsregionen, förtroendevalda från Västra Götalandsregionen och forskare från Göteborgs universitet.

Vad innebär Demokratirådslaget konkret?

Internationellt Demokratirådslag
Fem ungdomar från England, Estland, Italien, Ungern och Sverige presenterar sitt lands demokratiska situation. Deltagarna diskuterar sedan hur man bäst arbetar för att utveckla nationell och europeisk demokrati. Under onsdag och torsdag nästa vecka besöker ungdomarna skolor i Västra Götaland. På fredagen medverkar de i en konferens med temat Internationell demokrati tillsammans med förtroendevalda och forskare.

Var rädd om demokratin – konferenser för politiker, elever och lärare
De förtroendevalda medverkar under veckan genom föreläsningar och frågestunder ute i skolorna. Sammanlagt arrangeras fem konferenser med olika teman dit lärare, elever och förtroendevalda bjuds in. Händelser i Göteborg:
Ung i politiken, 18 mars klockan 9-15, Göteborgs universitet, Vasaparken, moderator: Ingvar Oldsberg
Internationell demokrati, 22 mars klockan 9-15.30, Göteborgs universitet, Vasaparken, moderator: Britt-Marie Mattsson

Frågestunder, debatter och föreläsningar på skolor
Skolorna arrangerar frågestunder, debatter och föreläsningar med politiska ungdomsförbund, förtroendevalda och representanter för ideella och offentliga organisationer.

Demokratiutmärkelser
En jury med forskare och företrädare för olika organisationer kommer att bedöma och utse den skola i regionen som är mest öppen mot samhället.
Det har hållits en uppsatstävling där 1.000 kronor kommer att delas ut till de tio bästa demokratiuppsatserna. Två priser per tema: Demokratisk jämlikhet, Demokrati i skolan, Demokrati i samhället, Internationell demokrati och Ung i demokratin delas ut.

Ungdomsfullmäktige
Under veckan uppmanas kommunerna och regionen i Västra Götaland att genomföra ett ungdomsfullmäktige under temat trafik och miljö.

Ung i demokratin
I samarbete med ett antal ungdomsorganisationer sker lokala seminarier/workshops i olika delar av Västra Götaland. Seminarie i Göteborg:
Partierna – 19 mars klockan 9.30-12 och 13-15.30, Burgården