Sedan 1983 har alla göteborgare som är beviljade färdtjänst också haft rätt till ledsagning för att delta i olika fritidsaktiviteter. Nu läggs den generella ledsagarservicen ner. Det beslutade sociala resursnämnden på onsdagen. Skälet är besparingar samt att verksamheten länge har varit ifrågasatt.

Den generella ledsagarservicen har årligen hjälpt ett hundratal personer att delta i olika fritidsaktiviteter. Ungefär 35 av dessa har regelbundet använt sig av tjänsten.

− Flera av dem kan troligen att få biståndsbeslutad ledsagning i framtiden, men inte alla. För de som inte får det innebär nedläggningen förstås minskade möjligheter till fritidsaktiviteter, säger Maria Bergström på Göteborgs Stads sociala resursförvaltning.

Besparingskrav på 30 miljoner

Bakgrunden till nämndens beslut är att den sociala resursförvaltningen har besparingskrav på 30 miljoner kronor under nästa år. Nedläggningen av generell ledsagning sparar 2,2 miljoner.

Men beslutet handlar också om att lägga ner en sedan tidigare ifrågasatt verksamhet.

− Den generella ledsagningen borde ha setts över redan i samband med handikappreformen 1994, då det blev mycket lättare att få biståndsbedömd ledsagning, säger Maria Bergström.

”Vilar på en svag laglig grund”

Hon nämner framför allt tre problem med den generella ledsagningen.

− För det första vilar verksamheten på en svag laglig grund. Det vill säga att det inte finns någon saklig grund för att ge vissa kommuninvånare förmåner som inte andra får.

Avvecklar från september

Dessutom är verksamheten mycket begränsad i förhållande till sin möjliga målgrupp. Man har inte haft kapacitet att ta emot fler brukare och har därför undvikit att marknadsföra sig.

− För det tredje handlar det om allt för otydliga kriterier för vem, hur och vad ledsagningen är till för, säger Maria Bergsström.

Avvecklingen av den generella ledsagningen sker i etapper från och med den 1 september.