Tema omställning. Göteborgs Stad är med på Kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg 2-4 maj. Det övergripande temat är omställning. “En av de absolut viktigaste anledningarna till att mötas på Kvalitetsmässan är att lära av varandra och göra omställningen tillsammans”, säger Ulrica Ramstedt, planeringsledare på demokrati och medborgarservice.

Kvalitetsmässan är Europas största mötesplats för utveckling av offentlig sektor.

– Det är en mötesplats där hela det offentliga Sverige möts med ett riktat fokus på utvecklingsfrågor och omställning.

Avstamp i tidslinje

Göteborgs Stads monter bygger på scenariorapporten “Digitopia, brinnade Atlantis eller blomstrande rurban stad – hur tror du att Göteborgs framtid ser ut?”

– Vi tar avstamp i en tidslinje som siktar på 2040 och utgår från utmaningar, till exempel tillgång till lokalproducerad mat. Gör vi inget nu kommer vi landa i ett ganska problematiskt läge. Vi har ett antal program i staden som ska driva omställningar, och som behöver gå hand i hand med varandra.

Olika teman i montern

Det är olika teman i Göteborgs Stads monter under de tre dagarna. På måndagen 2 maj är det demokrati och delaktighet, på tisdagen 3 maj är temat Agenda 2030 och på onsdagen 4 maj står digitalisering och service i fokus.

Förs vidare till göteborgarna

Frågeställningar som fångas upp i montern kommer att tas vidare efter mässan, några av dem till Frihamnsdagarna i slutet av augusti för att möta göteborgarna.

– Det är först när göteborgarna är med som vi kan uppnå alla stora målen, om en hållbar stad, en jämlik stad och så vidare. Det är ju vad var och en gör som skapar ett gott liv och en öppen stad.

Stort konferensprogram

Under Kvalitetsmässan pågår också ett konferensprogram och där medverkar bland andra tidigare statsminister Stefan Löfven, finansminister Mikael Damberg och krögaren Tareq Taylor. Flera tjänstepersoner från Göteborgs Stad är med och talar, till exempel geodatastrateg Eric Jeansson som berättar om hur digitala tvillingar hjälper till att utveckla staden, enhetschef Lotta Rosander som talar om trygghetsarbete i Nordstan och omvärldsanalytiker Christina Ceder som ger exempel på hur staden arbetar med framtidsbilder.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har ansvarat för att planera innehållet och utforma Göteborgs Stads monter tillsammans med Visuell kommunikation.